Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  РґРµС?евС?Р?Р?С?Рµ плаС?тикР?РІС?Рµ Р?РєР?Р° Автор: DerekBaH
  Отправлено: 19 ноября 2021 в 12:37
  Р?С?авилС?Р?Р? С?С?таР?Р?влеР?Р?Р°С? Р?РєР?Р?Р?Р°С? С?РїР?С?Р?Р± РёР· качеС?твеР?Р?С?С… Р?атеС?иалР?РІ Р?Р?жет РїС?Р?С?Р»С?житС? Р?акаР?С?Р?Рµ 60 лет, С?Р?С…С?Р°Р?С?С? РїРµС?РІР?Р?ачалС?Р?С?Рµ С?РІР?Р№С?тва. Р?Р?Р° Р?Р±РµС?печивает Р?адежР?С?С? РіРµС?Р?етизациС? Рё теплР?защитС? Р?РєР?Р?Р?Р?РіР? РїС?Р?РµР?Р°. Р?Р·Р?айте, С?Р?РІР?Р? РїС?авилС?Р?Р? С?С?таР?Р?РІРёС‚С? плаС?тикР?РІС?Рµ Р?РєР?Р° С?РІР?РёР?Рё С?С?РєР°Р?Рё. Эта С?Р?чиР?РµР?РёРµ РїР?Р?Р?жет РІР°Р? РІС?РїР?Р»Р?РёС‚С? Р?Р?Р?тажР?С?Рµ С?абР?С‚С? С?Р°Р? РёР?аче РїС?Р?РєР?Р?С‚С?Р?лиС?Р?ватС? С?абР?С‚С? РїС?Р?феС?С?РёР?Р?алР?РІ. Р?РєР?Р?Р?С?Рµ С?РёС?теР?С? РІС?С?РєРёР№ РєР?Р?фигС?С?ации, РёР·РіР?С‚Р?влеР?Р?С?Рµ РёР· С?азличР?С?С… Р?атеС?иалР?РІ, Р?Р?Р?тиС?С?С?С‚С?С? без С?пецифичеС?РєР?РіР? Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёС? РїР?С?тапР?Р?. Р?РґР?акР? РґР»С? качеС?твеР?Р?Р?РіР? Р?С?теклеР?РёС? без С?РєРІР?Р·Р?С?РєР?РІ РґР?лжеР? С?Р?Р±Р»С?датС? С‚С?ебР?РІР°Р?РёС? Рє С?С?таР?Р?РІРєРµ, закС?еплеР?Р?С?Рµ РІ Р“Р?РюРў (23166-99, 30971-02). Р?Р?РґРіР?С‚Р?РІРєР° Рє Р?Р?Р?тажР?С?Р? С?абР?таР? в?” 5 шагР?РІ Р?РµС?РІС?Р? делР?Р? РІС?РїР?Р»Р?С?етС?С? РґРµР?Р?Р?таж С?таС?С?С… плаС?тикР?РІС?С… Р?РєР?Р?: Р?звлекаС?С‚С?С? РІРµС?тикалС?Р?С?Рµ, РїР?С‚Р?Р? РіР?С?РёР·Р?Р?талС?Р?С?Рµ штапики. Р Р°С?пашР?С?Рµ С?твР?С?РєРё С?Р?РёР?Р°С?С‚С?С? затеР? С?Р?С?тиС? заглС?шек С? РєС?епежа, Р?ткС?С?чиваР?РёС? РїС?ижиР?Р?С?С… Р±Р?лтР?РІ. Р‘Р?С?РґС?С? затеР? РїР?дпиливаР?РёС? РІ Р?РµС?РєР?Р»С?РєРёС… Р?РµС?тах С‚Р?же извлекаетС?С? РёР· РїС?Р?РµР?Р°. ДеР?Р?Р?тиС?С?С?С‚С?С? Р±С?С‚С? РёС… Р?аличии С?теплителС? Рё С?РїР»Р?С‚Р?ителС?, Р?ткР?С?С?, РїР?РґР?РєР?Р?Р?РёРє. РўР?С?С†С? РїС?Р?РµР?Р° зачищаС?С‚С?С?, РіС?С?Р?С‚С?С?С‚С?С?. Р?С?таР?Р?РІРєР° плаС?тикР?РІР?РіР? Р?РєР?Р° https://oknaweka.com/contacts/ Р?Р° РїР?РґР»Р?жкС? РёР· РґРµС?ева или Р?Р’РҐ Р?Р?Р?тиС?С?етС?С? Р?Р±Р?РґР?Рє или Р?РєР?Р? РїР?Р»Р?Р?С?С‚С?С?. Р’ далС?Р?ейшеР? РїС?Р?филС? Р?С?таетС?С? РґР»С? Р?РїР?С?ах. ЕгР? фикС?РёС?С?С?С‚ РїР? Р±Р?РєР°Р?, РёС?РїР?Р»С?Р·С?С? РєР?Р»С?шки. Р?С… РІР±РёРІР°С?С‚ Р?еждС? С?теР?Р?Р№ Рё Р?РєР?шкР?Р?. Р‘С?С‚С? С?С‚Р?Р? РїС?Р?РІРµС?С?С?С‚ РіР?С?РёР·Р?Р?талС?Р?Р?С?С‚С? Р?РєР?Р?Р?Р?Р№ С?РёС?теР?С? РІР?РґР?С?Р? С?С?Р?РІР?РµР?. Р?С?РёС?С?С‚С?твие Р?РµР?Р±С…Р?РґРёР?Р?С?ти РґР?бавлС?С?С‚ РІС?С?авР?РёРІР°С?щие РїС?Р?филС? РїР?РґР»Р?жки. РюРёС?теР?С? РІС?С?авР?РёРІР°С?С‚ РІРµС?тикалС?Р?Р?, РїС?РёР?РµР?С?С? Р?твеС?, фикС?РёС?С?С?С‚ Р°Р?РєРµС?Р°Р?Рё. Р?С?епеж РїС?теР? С?Р°Р?С? Р’ РїС?Р?Р±С?С?РµР?Р?С?Рµ РїРµС?С„Р?С?атР?С?Р?Р? Р?твеС?С?тиС? РІ С?теР?Рµ РїР?Р?ещаС?С‚ Р°Р?РєРµС?Р° Рё РєС?епС?С‚ РёР?Рё РїС?Р?филС? РІР?РёР·С?, Р?Рµ РїР?Р»Р?Р?С?С‚С?С?. Р?С?Р?РІРµС?РёРІ РІРµС?тикалС?Р?Р?С?С‚С? Р?РєР?Р°, Р±С?С?С?С‚ Р?твеС?С?тиС? РІРІРµС?С…С? Рё РїР?С?РµС?едиР?Рµ С?Р°Р?С?. Р?Р?С‚Р?Р? фикС?ации РІС?ех Р°Р?РєРµС?Р?РІ РІ Р?твеС?С?тиС?С… Рё РІС?С?авР?РёРІР°С? РїС?Р?филС? РєС?епеж затС?РіРёРІР°С?С‚ без лишР?егР? Р?апС?С?жеР?РёС?. ФикС?ациС? С? РїР?Р?Р?С‰С?С? плаС?тиР? Р­С‚Р? Р?еталличеС?РєРёРµ С?шки С? Р?твеС?С?тиС?Р?Рё РїРµС?ед Р°Р?РєРµС?С?. Р?С… С?азР?ещаС?С‚, Р?Р±РµС?печиваС? деталС?Р? РїР»Р?С‚Р?Р?Рµ РїС?илегаР?РёРµ Рє С?теР?Рµ. Р?С?Р?Р?Рµ делаС?С‚ Р?твеС?С?тиС? РїРµС?ед Р°Р?РєРµС?С?. Р?ачалР? РєС?епС?С‚ Р?РёР· РїС?Р?филС?, РїР?С?ле в?” РІС?С?ший Рё С?РµС?едиР?С?. Р?С?Рё С?С?таР?Р?РІРєРµ РєР?Р?С‚С?Р?лиС?С?етС?С? С?Р?Р±Р»С?РґРµР?РёРµ С?С?Р?РІР?ей. Р?Р?Р?таж РІР?РґР?Р?РіР? Р?тлива Р’ Р?Р°С?С?Р¶Р?С?Р№ РіС?Р°Р?С? Р?РєР?шка РїР?Р?ещаетС?С? РІР?РґР?Р?тлив Рё РїС?Р?РїРµР?иваетС?С? С? С?Р?Р±Р»С?РґРµР?РёРµР? Р?Р?Р?тажР?Р?Р№ техР?Р?Р»Р?РіРёРё. Р’С?РµР?РµР?РµР? С?леР?РµР?С‚ фикС?РёС?С?етС?С? паки Рё С€С?С?С?РїР°Р?Рё.
  Вернуться к списку всех тем форума