Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  Р·Р°Р?С?тиС? РєР°С?атС? РґР»С? детей Автор: Timothypal
  Отправлено: 18 ноября 2021 в 16:38
  Р?Р?Р»С?Р·Р° РґР»С? Р·РґР?С?Р?РІС?С? Рё Р?Р?С?Рµ С?РґР?РІР?Р»С?С?твиС? РґР»С? РІР·С?Р?С?Р»С?С… Рё детей РІ С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?Р?Р? С?РїР?С?тивР?Р?Р? РєР»С?Р±Рµ РюР?РІС?РµР?РµР?Р?Р?Рµ Р?бщеС?твР? забР?титС?С? Р? С?РІР?РµР? Р·РґР?С?Р?РІС?Рµ. Р?С?Р?Р?Рµ С‚Р?РіР?, РёР?етС? РєС?Р°С?РёРІР?Рµ С‚С?РµР?РёС?Р?РІР°Р?Р?Р?Рµ телР? РІ Р?Р°С?С‚Р?С?щее РІС?РµР?С? С?читаетС?С? Р?чеР?С? РїС?РµС?тижР?С?Р? РґР»С? каждР?РіР? члеР?Р° Р?бщеС?тва. Р?С?Р?Р?Рµ С‚С?РµР?РёС?Р?РІРєРё С?азличР?С?С… РіС?С?РїРї Р?С?шц, С?РїР?С?тивР?С?Рµ С?РїС?ажР?РµР?РёС? Р?чеР?С? РїР?лезР?С? С? С‚Р?чки Р·С?РµР?РёС? РїС?РёС…Р?Р»Р?РіРёРё. ДелР? РІ С‚Р?Р?, чтР? РІР? РІС?РµР?С? РїР?РґР?Р±Р?С?С… Р·Р°Р?С?тий РїС?Р?РёС?С…Р?РґРёС‚ активР?Р°С? РІС?С?абР?тка С?Р?РґР?С?фиР?Р?РІ - "РіР?С?Р?Р?Р?Р?РІ С?чаС?С‚С?С?", Р° Р·Р?ачит, Р»С?РґРё РёС?РїС?С‚С?РІР°С?С‚ С?РґР?РІР?Р»С?С?твие Рё С?адР?С?С‚С?. РюР?РІС?РµР?РµР?Р?С?Рµ С„Р?С?Р?С? [url=https://fclub-spb.ru/karate/]Р·Р°Р?С?тиС? РєР°С?атС? РґР»С? детей[/url] РюРїР?С?С‚ - Р?РґР?Р? РёР· С?Р°Р?С?С… Р?Р°С?С?Р?РІС?С… С?влечеР?РёР№ С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?Р?С?ти. ВладелС?С†С? С?РїР?С?тивР?С?С… РєР»С?Р±Р?РІ С?таС?Р°С?С‚С?С? С?делатС? С?РІР?Рё заведеР?РёС? С?Р?РёРІРµС?С?алС?Р?С?Р?Рё, чтР?Р±С? РїС?ивлечС? Рє С?РїР?С?С‚С? С?С?азС? РІС?С? С?РµР?С?С?. ГлавР?Р?Р№ С…Р°С?актеС?РёС?тикР?Р№ РїР?РґР?Р±Р?С?С… РєР»С?Р±Р?РІ С?РІР»С?етС?С? С‚Р?, чтР? Р?Р?Рё Р?тличР?Р? Р?Р±С?едиР?С?С?С‚ С?егС?Р»С?С?Р?С?Рµ С‚С?РµР?РёС?Р?РІРєРё С? С?елакС?Р?Р? Рё Р?тдС?С…Р?Р?. РюР?РІС?РµР?РµР?Р?С?Р№ С?РїР?С?тивР?Р? - Р?Р·РґР?С?Р?вителС?Р?С?Р№ РєР?Р?плекС? - С?С‚Р?, фактичеС?РєРё, Р?С?Р»С?тифС?Р?кциР?Р?алС?Р?Р?Рµ заведеР?РёРµ, РїС?едР?С?тавлС?С?щее С?РІР?РёР? РїР?С?етителС?Р? С?Р°Р?С?Рµ С?азР?Р?Р?Р±С?азР?С?Рµ С?С?Р»С?РіРё, С?РІС?Р·Р°Р?Р?С?Рµ С?Р? С?РїР?С?С‚Р?Р? Рё Р?тдС?С…Р?Р?. Р?Р±С?С‡Р?Р? РїР?РґР?Р±Р?С?Р№ РєР?Р?плекС? РІРєР»С?чает: " С‚С?РµР?ажеС?Р?С?Рµ залС?; " залС? РґР»С? РіС?С?РїРїР?РІС?С… Р·Р°Р?С?тий (фитР?РµС?, Р№Р?РіР°, таР?С†С?, С…С?РґР?жеС?твеР?Р?Р°С? РіРёР?Р?Р°С?тика Рё С‚.Рґ.); " детС?РєРёРµ РёРіС?Р?РІС?Рµ РїР»Р?щадки; " Р±Р°С?С?ейР?; " РїР?Р?ещеР?РёС? РґР»С? Р?Р°С?С?ажа; " РєР?Р?Р?атС? Р?тдС?С…Р°; " С?Р?Р»С?С?РёР№; " С?Р°С?Р?С?; " фитР? - Р±Р°С? Рё РїС?. Р?ак РїС?авилР?, клиеР?таР? РґР°С?С‚ РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? РїС?РёР?Р±С?РµС?ти абР?Р?РµР?РµР?С‚С? С? Р?РµР?РіС?Р°Р?ичеР?Р?С?Р?Рё РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С?Р?Рё, РєР?РіРґР° РїР?чещатС? заведеР?РёРµ Р?Р?Р¶Р?Р? РІ Р»С?Р±Р?Рµ РІС?РµР?С? Рё Р?ахР?РґРёС‚С?С?С? таР? Р?С‚ Р?ткС?С?тиС? Рё РґР? закС?С?тиС?. Р?С?Р?Р±Р? важеР? еще С‚Р?С‚ факт, чтР? РІ РїС?авилах С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?С?С… РєР?Р?плекС?Р?РІ РїС?РёР?С?С‚Р? С?делС?С‚С? РІР?РёР?Р°Р?РёРµ Рё детС?Р?, чтР? Р?тличР?Р? С?кажетС?С? Р?Р° РёС… Р·РґР?С?Р?РІС?Рµ Рё далС?Р?ейшей физичеС?РєР?Р№ С„Р?С?Р?Рµ. Еще Р?РґР?РёР? РїС?РёС‚С?гателС?Р?С?Р? Р?Р?Р?РµР?С‚Р?Р? С?РІР»С?етС?С? С‚Р?, чтР? Р·Р°Р?РёР?атС?С?С? фитР?РµС?Р?Р? Р?Р?жет Р»С?Р±Р?Р№ желаС?щий.ФитР?РµС? С?егР?РґР?С? С?РІР»С?етС?С? Р?Рµ С‚Р?Р»С?РєР? С?РїР?С?С‚Р?Р?, РґР»С? Р?егР? РґР°С?С‚ еще Р?РµС?РєР?Р»С?РєР? Р?РїС?еделеР?РёР№. Р?С?Р?Р?Рµ С‚Р?РіР?, Р?Р? давР?Р? РІР?едС?РёР»С?С? РІ Р?Р±С?аз жизР?Рё челР?века Рё С?тал чаС?С‚С?С? егР? РєС?Р»С?С‚С?С?С?. Р?С?авилС?Р?Р? С?Р?четаС? физичеС?РєРёРµ Р?агС?С?Р·РєРё, С?балаР?С?РёС?Р?РІР°Р?Р?Р?Рµ питаР?РёРµ Рё качеС?твеР?Р?С?Р№ Р?тдС?С…, Р»С?РґРё Р?Р?РіС?С‚ РґР?Р±РёС‚С?С?С? С?азителС?Р?С?С… С?РґРІРёРіР?РІ РґР»С? С?РІР?егР? Р·РґР?С?Р?РІС?С? РІ РїР?Р»Р?жителС?Р?С?С? С?С‚Р?С?Р?Р?С?. Р?Р° РІР?Р»Р?Рµ РїР?РїС?Р»С?С?Р?Р?С?ти Р?Р?РµР?Р?Р? так Р?Р?Р¶Р?Р? Р?С…Р°С?актеС?РёР·Р?ватС? С?егР?РґР?С?С€Р?РёР№ РґРµР?С? Р?РґР?Р?РіР? РёР· Р»С?чших С?РїР?С?тивР?С?С… РєР»С?Р±Р?РІ РюР°Р?РєС‚ - Р?етеС?Р±С?С?РіР° - "FitLine" (fclub-spb.ru). ЗаглС?Р?С?РІ РІ С?С‚Р? С?РїР?С?тивР?Р?Рµ заведеР?РёРµ, каждС?Р№ РїР?С?етителС? Р±С?дет С?дивлеР? егР? С?С?С‚Р?Р?, РіР?С?тепС?РёРёР?С?твР?Р? Рё С?азР?Р?Р?Р±С?азиеР? РїС?едР?С?тавлС?РµР?С?С… С?С?Р»С?Рі. Р?Р?Р?плекС? С?Р?С?С‚Р?РёС‚ РёР· Р?РµС?РєР?Р»С?РєРёС… залР?РІ, чтР? дает РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? РІС?Р±С?атС? С?РїР?С?тивР?С?Рµ Р·Р°Р?С?тиС? РїР? С?РІР?РµР?С? С?С?Р?Р?С‚С?РµР?РёС?. Р?Р»С?Р± С?РµР?ейР?Р?РіР? С?РїР?С?тивР?Р?РіР? Р?Р·РґР?С?Р?влеР?РёС? "FitLine" РїС?едлагает РїР?С?етитС? С?азличР?С?Рµ С‚С?РµР?РёС?Р?РІРєРё С? РїС?Р?феС?С?РёР?Р?алС?Р?С?Р?Рё С‚С?РµР?РµС?Р°Р?Рё, С?Р°Р?С?Р?Рё РІР?С?С‚С?ебР?РІР°Р?Р?С?Р?Рё С?РІР»С?С?С‚С?С?: " Р°С?С?Р?Р±Р?С?Рµ Рё С?РёР»Р?РІС?Рµ С?С?Р?РєРё; " С?С?Р?РєРё С?Р?ешаР?Р?Р?РіР? С„Р?С?Р?ата; " С?С?Р?РєРё таР?цев; " Р·Р°Р?С?тиС? РїР? Р?апС?авлеР?РёС? "Body and Mind"; " Р·Р°Р?С?тиС? С? РёС?РїР?Р»С?Р·Р?РІР°Р?РёРµР? Р?С?чей; " РїР?РїС?Р»С?С?Р?С?Рµ С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?С?Рµ Р?апС?авлеР?РёС? (Р№Р?РіР° РІ РіР°Р?аках, Zumba, TRX Рё С‚.Рґ.). Р’Р? РІС?РµР?С? С‚С?РµР?РёС?Р?РІР?Рє РїР?С?етители Р±С?РґС?С‚ РїС?РёР?РµР?С?С‚С? лишС? Р?Р?РІР?Рµ Рё С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?Р?Рµ Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµ Р?С‚ Р»С?чших РїС?Р?РёР·РІР?дителей. Р?Р?С?ле Р?РєР?Р?чаР?РёС? Р·Р°Р?С?тий, желаС?щие Р?Р?РіС?С‚ С?Р°С?С?лабитС?С?С? РІ фиР?С?РєР?Р№ С?Р°С?Р?Рµ, или РїР?С?етитС? кабиР?ет РїС?Р?феС?С?РёР?Р?алС?Р?Р?РіР? Р?Р°С?С?ажа. РўС?С?Р±Р?С?Р?Р»С?С?РёР№ С? С?РёС?теР?Р?Р№ "аквафС?еш" С?РІР»С?етС?С? Р?чеР?С? РїР?РїС?Р»С?С?Р?С?Р? С?С?еди РїР?С?етителей РґР°Р?Р?Р?РіР? РєР»С?Р±Р°.Р’Р? РІС?РµР?С? С?еаР?С?Р° клиеР?С‚ С‡С?РІС?твС?ет С?ебС? Р?Р° Р±РµС?егС? С?Р?Р»Р?ечР?Р?РіР? Р?Р?С?С?РєР?РіР? РїР»С?жа, запах РєР?С‚Р?С?Р?РіР? дает РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? С?Р°С?С?лабитС?С?С? Рё Р?Р·РґР?С?Р?РІРёС‚С?С?С?. Р Р?дители, детС?Р? РєР?С‚Р?С?С?С… С?же РёС?РїР?Р»Р?РёР»Р?С?С? 3 РіР?РґР°, Р?Р?РіС?С‚ С?Р?елР? РёС… С?С?РґР° РїС?РёРІР?РґРёС‚С?. ДейС?твС?С?С‚ С?екции РєР°С?атС?, С…С?РґР?жеС?твеР?Р?Р?Р№ РіРёР?Р?Р°С?тики, С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?С?С… таР?цев, С?С?РєР?пашР?Р?РіР? Р±Р?С? Рё С‚.Рї. Р—Р°Р?С?тиС? РїС?Р?С…Р?РґС?С‚ РґРІР° С?аза РІ Р?еделС?, Р° РіС?С?РїРїС? С„Р?С?Р?РёС?С?С?С‚С?С? РїР? РІР?Р·С?Р°С?С‚Р?Р?Р?С? РїС?РёР?ципС?. РюРёС?теР?атичеС?РєРё РґР»С? детей Рё С?Р?дителей С?С?С‚С?аиваС?С‚ С?азличР?С?Рµ РїС?аздР?РёРєРё, РїС?Р?С…Р?РґС?С‚ С?Р?С?евР?Р?РІР°Р?РёС?, РїР?казателС?Р?С?Рµ РІС?С?С‚С?плеР?РёС? Рё Р?Р?Р?РіР?Рµ РґС?С?РіР?Рµ. ДаР?Р?С?Рµ Р?РµС?Р?РїС?РёС?тиС? РІС?егда С? С?адР?С?С‚С?С? РІР?С?РїС?РёР?РёР?Р°С?С‚ РІС?Рµ С?чаС?С‚Р?РёРєРё. Р?Р°С?аллелС?Р?Р? РїС?Р?РІР?РґС?С‚С?С? С?Р?Р·С?РіС?С?ши цеР?Р?С?С… РїР?Р?С‰С?ителС?Р?С?С… РїС?РёР·Р?РІ. РюР?С‚С?С?РґР?РёРєРё РєР»С?Р±Р° РёР?РµС?С‚ Р?РїС?С‚ С?абР?С‚С? Рё С?РІР»С?С?С‚С?С? РїС?Р?феС?С?РёР?Р?алаР?Рё С?РІР?егР? дела, Р?Р?Рё РІС?егда С? С?важеР?РёРµР? Рё РґР?Р±С?Р?желателС?Р?Р?С?С‚С?С? Р?С‚Р?Р?С?С?С‚С?С? Рє РїР?С?етителС?Р?, РёС… Р?С?Р?Р?РІР?Р°С? целС? - РїР?Р?Р?С‡С? С?РєС?епитС? Р·РґР?С?Р?РІС?Рµ. Р’РµС?С? С‚С?РµР?РµС?С?РєРёР№ Рё РїС?епР?давателС?С?РєРёР№ С?Р?С?тав РёР?еет РїС?Р?филС?Р?Р?Рµ РІС?С?шее Р?Р±С?азР?РІР°Р?РёРµ Рё Р·Р?ачителС?Р?С?Р№ Р?РїС?С‚ С?абР?С‚С?, чтР? РїР?Р·РІР?Р»С?ет РґР?С?тигатС? С?еалС?Р?С?С… РїР?Р»Р?жителС?Р?С?С… С?езС?Р»С?татР?РІ. Р’ С?РїР?С?тивР?Р?Р? РєР»С?Р±Рµ "FitLine" РїР?С?С‚Р?С?Р?Р?Р? РїС?Р?РІР?РґС?С‚С?С? С?азР?Р?Р?Р±С?азР?С?Рµ акции, Р?аибР?лее РїР?РїС?Р»С?С?Р?С?Р?Рё С?РІР»С?С?С‚С?С? такие: " абР?Р?РµР?РµР?С‚С? Р?Р° РїР?С?ещеР?РёРµ "Р“Р?РґР?РІР?Р№", "Р—Р?акР?Р?С?твР?", "Р Р?дителС?С?РєРёР№" Рё РґС?С?РіРёРµ; " Р±Р?Р?С?С?Р?Р°С? РїС?Р?РіС?Р°Р?Р?Р° "Р?С?иведи РґС?С?РіР°"; " С?РєРёРґРєРё Р?Р° Р°С?РµР?РґС? теР?Р?РёС?Р?Р?РіР? С?С‚Р?ла; " С?РєРёРґРєРё Р?Р° Р?Р°С?С?аж Рё С‚.Рґ. Р?С„Р?С?Р?ите РїС?РёР?Р±С?етеР?РёРµ абР?Р?РµР?РµР?та РІ РєР»С?Р± "FitLine" С?же С?егР?РґР?С? - РёР·Р?РµР?ите С?РІР?С? жизР?С? РІ Р»С?чшС?С? С?С‚Р?С?Р?Р?С?!
  Вернуться к списку всех тем форума