Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  РєС?РїРёС‚С? шевС?Р?ле РєР?балС?С‚ РІ С?С?Р·Р°Р?Рё Автор: Raymondfrage
  Отправлено: 17 ноября 2021 в 20:54
  Р?С?Рё ШевС?Р?ле Р±С?Р» Р?РґР?РёР? РёР· С?РµР?РµС?С?С… детей бедР?Р?РіР? чаС?Р?вщика РІ швейцаС?С?РєР?Р? РіР?С?Р?РґРєРµ РЁР?-РґРµ-Р¤Р?Р?Рґ. Р•С?ли РµР?С? РёС?РїР?Р»Р?РёР»Р?С?С? 10 лет, егР? С?РµР?С?С? РІ РїР?РёС?ках Р»С?чшей РґР?ли РїРµС?ебС?алаС?С? РІР? Р¤С?Р°Р?циС?, РіРґРµ РїС?РёС?Р»С?РіР° Р?РєР?Р?чил С?С?едР?С?С? шкР?Р»С?, РїР?С?ле чегР? С?С?С‚С?Р?РёР»С?С? РґР»С? С?абР?С‚С? РІ автР?Р?Р?Р±РёР»С?Р?С?С? фиС?Р?С? Mors. Р—РґРµС?С? Р?Р? РґР»С? РІС?С? житС?Рµ С?влекС?С? автР?Р?Р?Р±РёР»С?Р?Рё Рё С?тал Р?фициалС?Р?С?Р? автР?РіР?щикР?Р? С?С‚Р?Р№ фиС?Р?С?. Р?Р?Р»С?чив С…Р?С?Р?шие Р?авС?РєРё РІ автР?Р?Р?билеС?С‚С?Р?РµР?РёРё Рё С?РїР?С?те, Р?Р? С?езжает РІ Р?Р°Р?адС?, Р° РІ 1900 РіР?РґС? в?” РІ РюР?едиР?С‘Р?Р?С?Рµ ШтатС? Р?Р?РµС?РёРєРё. Р—РґРµС?С? Р?Р? Р?ачал С?РІР?С? РґРµС?телС?Р?С?Р№ РІ качеС?тве РїС?едС?тавителС? С„С?Р°Р?С†С?Р·С?РєР?РіР? автР?завР?РґР° De Dion Bouton РІ Р?Р?РµС?РёРєРµ. Р’РїС?Р?чеР? РіР?Р?РєРё Р·Р°Р?РёР?али егР? Р±Р?Р»С?ше, чеР? автР?Р?Р?Р±РёР»С?Р?С?Р№ Р±РёР·Р?РµС?. ЦелС?С… РїС?С‚С? лет РїР?РґС?С?Рґ [url=https://chevrolet-rzn.ru/]РєС?РїРёС‚С? шевС?Р?ле РєР?балС?С‚ РІ С?С?Р·Р°Р?Рё[/url] Р?С?Рё С?чаС?твР?вал РІР? РІС?ех Р?РµС?С‚Р?С?С… С?Р?С?евР?Р?РІР°Р?РёС?С…, РїР?РєР°Р?РµС?С‚ РІ 1905 РіР?РґС? Р?Рµ РґР?Р±РёР»С?С? РїС?ава С…Р?РґРёС‚С? РґР»С? РєС?Р±Р?Рє Р°Р?РµС?РёРєР°Р?С?РєР?РіР? Р?иллиР?Р?РµС?Р° Р’Р°Р?РґРµС?Р±РёР»С?та (Vanderbilt Cup). РюР°Р?Р?С?РІРµС?РµР?Р?С?Р№ Рё Р±С?авС?Р№ РіР?Р?щик РїС?ивлёк С?важеР?РёРµ РїС?Р?Р?С?шлеР?Р?С?С… С‚С?Р·Р?РІ Р?Р?РµС?РёРєРё. РюС?еди Р?РёС… Р±С?Р» Рё Р?РёР»С?С?Р? Р”С?С?Р°Р? (William Durant), С?Р?Р±С?авший Рє С‚Р?Р?С? РІС?РµР?РµР?Рё РёР·С?С?РґР?Р? С?азР?С?С… автР?Р?Р?Р±РёР»С?Р?С?С… РєР?Р?РїР°Р?РёР№ РїР?чти РІС?РІРµС?РєР?Р№ Ordinary Motors. Р’ 1909 РіР?РґС? Р”С?С?Р°Р? РїС?иглаС?РёР» Р?С?Рё ШевС?Р?ле С?татС? фиС?Р?РµР?Р?С?Р? РіР?Р?щикР?Р? Buick. Р’РїР?С?ледС?твии чегР? звезда Р?С?Рё ШевС?Р?ле Р?ачала РІР?С?С…Р?РґРёС‚С? С? Р?ебС?валР?Р№ С?РєР?С?Р?С?С‚С?С?. Р’ 1909 РіР?РґС? Р?Р? Р?РґРµС?живает РІРґС?С?Рі С‚С?Рё важР?С?Рµ РїР?бедС? Рё Р·Р°Р?РёР?ает РїР?чётР?Р?Рµ 11 С?таР?циС? РІ С?Р?С?евР?Р?РІР°Р?РёС?С… Vanderbilt Cup. Р?С?едваС?ителС?Р?Р? Р?РµС?РІР?Р№ Р?РёС?Р?РІР?Р№ РІР?Р№Р?С? Р?Р? РІС…Р?РґРёР» РІ РєР?РіР?С?С‚С? Р»С?чших автР?РіР?Р?щикР?РІ Р?Р?РµС?РёРєРё. Р Р?ждеР?РёРµ РєР?Р?РїР°Р?РёРё Chevrolet Motor Cars РІ ДетС?Р?йте РІ 1911 РіР?РґС? РїС?ишлР?С?С? Р?Рµ Р?Р° Р?чеР?С? РёР·Р±С?Р°Р?Р?С?Р№ РїС?Р?Р?ежС?С‚Р?Рє РІ С?С?щеС?твР?РІР°Р?РёРё Global Motors. Её С?С?РєР?РІР?дителС? в?” Р?РёР»С?С?Р? Р”С?С?Р°Р? в?” РїР?С?тавил РєР?Р?РїР°Р?РёС? РґР»С? С?С‚Р?С?Р?Р?Р° Р±Р°Р?РєС?Р?С‚С?тва, С‚Р?С?Р?пливР? С?РєС?РїРёРІ С?Р±С?С‚Р?С‡Р?С?Рµ автР?Р?Р?Р±РёР»С?Р?С?Рµ фиС?Р?С?. Р? С‚Р?Р?С? же, Р?Р? Р?ачал лишатС?С?С? РґРµР?С?Р¶Р?Р?РєРё РґР»С? Р±РёС?жевС?С… С?пекС?Р»С?циС?С… С? цеР?Р?С?Р?Рё Р±С?Р?агаР?Рё, Р?тчегР? Р±С?Р» РІС?Р?С?ждеР? РїР?йти РґР»С? С?евеС?Р°Р?С? Рє Р±Р°Р?РєРёС?Р°Р?. РўРµ РїР?Р?бещали РІР»Р?житС? РІ Normal Motors 15 Р?иллиР?Р?Р?РІ РґР?ллаС?Р?РІ, Р?Р? С? Р?РґР?РёР? С?С?Р»Р?РІРёРµР? в?” Р?РёР»С?С?Р? Р”С?С?Р°Р? РІС?Р?С?ждеР? избегатС? С? РїР?С?та её С?С?РєР?РІР?дителС?. Р’С?етаки Р?Р? Р?Рµ Р?С?тавил Р?адеждС? еще РїР?беждатС? Р±С?аздС? РїС?авлеР?РёС? С?С‚Р?Р№ РєР?Р?РїР°Р?ией РІ РїС?РёР?Р°Р?РєР° С?С?РєРё.
  Вернуться к списку всех тем форума