Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  С?Р·Рё Р±С?С?С€Р?Р?Р№ РїР?Р»Р?С?ти РІ С?РїР± РїС?РёР?Р?С?С?РєРёР№ С?айР?Р? Автор: Normanasync
  Отправлено: 16 ноября 2021 в 14:49
  Р?Р?Р?Р?С‰С? РІ С?феС?Рµ РіРёР?екР?Р»Р?РіРёРё Р?С‚ С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?Р?Р№ Рё Р?едежР?Р?Р№ чаС?С‚Р?Р?Р№ клиР?РёРєРё Р? С?Р?жалеР?РёС?, Р»С?РґРё РІ Р?Р°С?С‚Р?С?щее РІС?РµР?С? РїР?РґРІРµС?РіР°С?С‚С?С? Р·Р?ачителС?Р?С?Р? Р?агС?С?Р·РєР°Р?, РєР?С‚Р?С?С?Рµ Р?С‚С?ажаС?С‚С?С? Р?Р° Р·РґР?С?Р?РІС?Рµ. Р­С‚Р? РїС?РёРІР?РґРёС‚ Рє С‚Р?Р?С?, чтР? С?С?щеС?твС?ет РІРµС?С?Р?Р° РІС?С?Р?РєР°С? РІРµС?Р?С?С‚Р?Р?С?С‚С? Р?Р°Р?РµС?РµР?РёС? С?щеС?Р±Р° егР? Р·РґР?С?Р?РІС?С? - как физичеС?РєР?Р?С?, так Рё РїС?ихичеС?РєР?Р?С?. ДлС? жеР?щиР? С?С‚Р? Р?С?Р?Р±С?Р№ РІС?Р·Р?РІ, так как РёР? чаще РїС?РёС…Р?РґРёС‚С?С? Р?Р±С?ащатС?С?С? Р·Р° РїР?Р?Р?С‰С?С?. ВедС? Р?Р?Рё Р?твечаС?С‚ Р·Р° детР?С?Р?ждаеР?Р?С?С‚С?, Р° С?ледР?вателС?Р?Р? Рё Р·Р° Р±С?РґС?щее РїР?РєР?леР?РёРµ Рё челР?вечеС?тва РІ целР?Р?. РешеР?РёРµ даже С?Р°Р?С?С… С?Р»Р?Р¶Р?С?С… задач [url=https://ginclinic-spb.ru/uzi/uzi-brjushnoj-polosti/]С?Р·Рё Р±С?С?С€Р?Р?Р№ РїР?Р»Р?С?ти РІ С?РїР± РїС?РёР?Р?С?С?РєРёР№ С?айР?Р?[/url] Р?бщеизвеС?С‚Р?Р?, чтР? С?С?щеС?твС?ет Р?тделС?Р?Р°С?, Р?чеР?С? важР?Р°С? Рё Р·Р?ачиР?Р°С?, Р?С‚С?Р°С?Р»С? Р?едициР?С?, Р·Р°Р?РёР?Р°С?щаС?С?С? лечеР?РёРµР? С?пецифичеС?РєРёС… жеР?С?РєРёС… забР?леваР?РёР№. Рю давР?РёС… РІС?РµР?РµР? С?С?щеС?твР?вала Рё С?С?пешР?Р? С?азвиваетС?С? С?егР?РґР?С? РіРёР?екР?Р»Р?РіРёС?. Р? С?Р?жалеР?РёС?,жеР?щиР?С? С?Р? РІС?егР? Р?РёС?Р° С?С‚С?адаС?С‚ РіРёР?екР?Р»Р?гичеС?РєРёР?Рё забР?леваР?РёС?Р?Рё. Р?екР?С‚Р?С?С?Рµ РёР· патР?Р»Р?РіРёР№ РёР?РµС?С‚ Р?ечеткС?С? С?РёР?РїС‚Р?Р?атикС?, РїР?С?С‚Р?Р?С? диагР?Р?С?тиС?Р?ватС? РёС… РґР?С?татР?С‡Р?Р? С?Р»Р?Р¶Р?Р? Рё затС?С?РґР?ителС?Р?Р?. Р?Р?С?С‚Р?Р?С? Р?Р°С?С‚Р?С?телС?Р?Р? С?екР?Р?РµР?РґС?етС?С? Р·Р° РїР?Р?Р?С‰С?С? Р?Р±С?ащатС?С?С? РёС?РєР»С?чителС?Р?Р? Рє Р?РїС?С‚Р?Р?Р?С? РІС?ачС?-РіРёР?екР?Р»Р?РіС?, РєР?С‚Р?С?С?Р№ Р?Рµ С‚Р?Р»С?РєР? С…Р?С?Р?С€Р? РїР?РґРєР?РІР°Р? РІ теР?С?итичеС?РєР?Р? плаР?Рµ, Р?Р? Рё давР?Р? С?С?пешР?Р? РїС?актикС?ет. Р?Р° С?егР?РґР?С?С€Р?РёР№ РґРµР?С? РїС?РёР?С?С‚Р? РІС?делС?С‚С? такие забР?леваР?РёС?, Р?Р?Рё С?Р°Р?С?Рµ С?Р°С?РїС?Р?С?С‚С?Р°Р?РµР?Р?С?Рµ: 1. Р?тличаС?С‚С?С? С?Р?РїС?Р?РІР?ждеР?РёРµР? С?азличР?С?С… РІР?С?палителС?Р?С?С… РїС?Р?цеС?С?Р?РІ. Р? Р?РёР? Р?С‚Р?Р?С?С?С‚С?С? С?пецифичеС?РєРёРµ (РіР?Р?Р?С?РµС?, С?ифилиС? Рё С‚.Рґ.) Рё Р?РµС?пецифичеС?РєРёРµ (вагиР?РёС‚, адР?екС?РёС‚ Рё РїС?.) Р±Р?лезР?Рё. ДлС? жеР?щиР? РёС… РїС?Р?С?влеР?РёС? Р?Р?РіС?С‚ РєР°С?РґРёР?алС?Р?С?Р? Р?Р±С?азР?Р? РёР·Р?РµР?РёС‚С? жизР?С? РІ С…С?РґС€С?С? С?С‚Р?С?Р?Р?С?, Р?апС?РёР?РµС?, С?азвитС? Р±РµС?РїР»Р?РґРёРµ. 2. Р“Р?С?Р?Р?Р?алС?Р?С?Рµ забР?леваР?РёС?. Р’ РґР°Р?Р?Р?Р? С?Р»С?чае Р?Р°С?С?шеР?РёС? РїС?Р?С?РІР»С?С?С‚С?С? РІ течеР?РёРё Р?Р±С?азР?РІР°Р?РёС? РіР°С?Р?Р?Р?Р?РІ. Такие С?Р±Р?Рё чаще РІС?егР? РІС?Р·С?РІР°С?С‚С?С? РїРµС?РµР?РµС?РµР?Р?С?Р?Рё С?С‚С?РµС?С?Р°Р?Рё, депС?РµС?С?РёРІР?С?Р? С?Р?С?С‚Р?С?Р?РёРµР?, С?РїР?С‚С?еблеР?РёРµР? Р?епР?РґС…Р?РґС?щих лекаС?С?твеР?Р?С?С… РїС?епаС?атР?РІ, С?Р»Р?Р¶Р?С?Р? РїС?Р?текаР?РёРµР? Р±РµС?РµР?РµР?Р?Р?С?ти, РёР·Р?РµР?РµР?РёРµР? клиР?атичеС?РєРёС… С?С?Р»Р?РІРёР№ Рё С‚.Рґ. Р?Р±С?атите РІР?РёР?Р°Р?РёРµ, чтР? такие забР?леваР?РёС? Р?Р?РіС?С‚ РїС?РёРІРµС?ти Рє Р?РµР?Р±С?атиР?С?Р? РїС?Р?цеС?С?Р°Р?, Р?апС?РёР?РµС?, РїС?Р?С?влеР?РёС? С?Р?РґР?Р?етС?РёС‚Р?РІ. 3. Р?Р?РІР?Р?Р±С?азР?РІР°Р?РёС?. Р?ак Р·Р»Р?качеС?твеР?Р?С?Рµ, так Рё РґР?Р±С?Р?качеС?твеР?Р?С?Рµ Р?РїС?С…Р?ли Р?Р?РіС?С‚ С?азвиватС?С?С? С? жеР?щиР? РІС?ех РІР?Р·С?Р°С?С‚Р?РІ. ГлавР?С?Р?Рё РїС?ичиР?Р°Р?Рё С?РёС?РєР° РїР?РґР?Р±Р?Р?РіР? Р?едС?РіР° РїС?РёР?С?С‚Р? С?читатС? Р?епС?авилС?Р?Р?Рµ питаР?РёРµ, РїС?РёС?С?С‚С?твие РІС?едР?С?С… РїС?РёРІС?чек Рё Р?епР?Р»Р?Р?цеР?Р?С?Р№ Р?Р±С?аз жизР?Рё Рё РґС?С?РіРёРµ. ДлС? С‚Р?РіР? чтР?Р±С? избежатС? РїР?РґР?Р±Р?С?С… Р?С?Р»Р?Р¶Р?РµР?РёР№, Р?РµР?Р±С…Р?РґРёР?Р? С?РёС?теР?атичеС?РєРё Р?Р±С?ащатС?С?С? Рє РІС?ачС? РґР»С? РїС?Р?С…Р?ждеР?РёС? Р?С?Р?Р?С‚С?Р°. БезС?С?Р»Р?РІР?Р?, Р?С?Р?Р?РІР?С?Р? С?РїР?С?Р?Р±Р?Р? С?Р°Р?Р?ей диагР?Р?С?тики РІС?ех РіРёР?екР?Р»Р?гичеС?РєРёС… забР?леваР?РёР№ С?РІР»С?етС?С? РїС?Р?филактичеС?РєРёР№ Р?С?Р?Р?С‚С?. Эта Р?РµС?Р»Р?Р¶Р?Р°С? РїС?Р?цедС?С?Р° - важР?ейший С?тап Р?Р° РїС?ти Рє С?С?пешР?Р?Р?С? лечеР?РёС?. Р? Р?С?Р?Р?С‚С?С?С? Р?С‚Р?РёС?РёС‚С?С? Р?Рµ С‚Р?Р»С?РєР? ибщий Рё Р?Р° РєС?РµС?ле, Р° также РїР?С?С?едС?твР?Р? лабР?С?атР?С?Р?С?С… РёС?С?ледР?РІР°Р?РёР№ Рё диагР?Р?С?тики С? РёС?РїР?Р»С?Р·Р?РІР°Р?РёРµР? Р?С?Р?Р±Р?Р№ С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?Р?Р№ техР?РёРєРё. Р’ лабР?С?атР?С?РёРё С?егР?РґР?С? РїС?Р?РІР?РґС?С‚ РёС?С?ледР?РІР°Р?РёС? С? РїР?Р?Р?С‰С?С? РїС?Р?ведеР?РёС? таких Р?РµС?Р?РїС?РёС?тий: " бактеС?РёР?С?РєР?РїРёРё; " цитР?Р»Р?гичеС?РєР?Р№ диагР?Р?С?тики; " Р°Р?ализР?РІ РєС?Р?РІРё Рё Р?Р?чи. ДиагР?Р?С?тика С? РїР?Р?Р?С‰С?С? С?пециалС?Р?Р?РіР? РёР?С?С‚С?С?Р?РµР?таС?РёС? Р?чеР?С? С?азР?Р?Р?Р±С?азР?Р° Рё РІРєР»С?чает: " С?Р»С?С‚С?Р° - Р·РІС?РєР?РІС?С? диагР?Р?С?тикС?; " РєР?Р»С?РїР?С?РєР?РїРёС?; " РіРёС?теС?Р?С?РєР?РїРёС?; " Р±РёР?РїС?РёС?; " лапаС?Р?С?РєР?РїРёС?; " РєР?Р?РїС?С?теС?Р?С?С? С‚Р?Р?Р?РіС?афиС?; " Р?агР?РёС‚Р?Р? - С?езР?Р?Р°Р?С?Р?С?С? С‚Р?Р?Р?РіС?афиС? Рё С‚.Рґ. Р?злишР?Рµ С?РїР?Р?РёР?атС?, чтР? С?С?пешР?Р? Рё качеС?твеР?Р?Р? РїС?Р?ведеР?Р?Р°С? диагР?Р?С?тика - залР?Рі С?ффективР?Р?РіР? лечеР?РёС? Рё Р±С?С?С‚С?ейшегР? РІС?Р·РґР?С?Р?влеР?РёС? пациеР?С‚Р?Рє. РЁРёС?Р?РєРёР№ РІС?Р±Р?С? С?С?Р»С?Рі Р?Р°С?С‚Р?С?щиР? лидеС?Р?Р? РІ РґР°Р?Р?Р?Р№ Р?С‚С?Р°С?ли Р?едициР?С? С?РІР»С?етС?С? клиР?РёРєР° "ЦеР?С‚С? РіРёР?екР?Р»Р?РіРёРё" (https://ginclinic-spb.ru), С?С?пешР?Р? С„С?Р?кциР?Р?РёС?С?С?щаС? РІ РюР°Р?РєС‚ - Р?етеС?Р±С?С?РіРµ С? 2015 РіР?РґР°. ГлавР?С?Р№ капитал С?С‚Р?РіР? Р?едициР?С?РєР?РіР? цеР?С‚С?Р° - егР? РїРµС?С?Р?Р?ал, Р?бладаС?щий Р?РіС?Р?Р?Р?С?Р? Р?РїС?С‚Р?Р? РІ Р±Р?С?С?Р±Рµ С? С?Р°Р?С?Р?Рё С?Р»Р?Р¶Р?С?Р?Рё С?Р»С?чаС?Р?Рё жеР?С?РєРёС… забР?леваР?РёР№. Р С?РєР?РІР?РґС?твР? клиР?РёРєРё Р?тбиС?ает Р?аибР?лее С?ффективР?С?Рµ Рё РїРµС?едР?РІС?Рµ Р?етР?РґРёРєРё лечеР?РёС? С?РІР?РёС… пациеР?С‚Р?Рє Рё С?С?пешР?Р? РІР?едС?С?ет РёС… РІ РїР?РІС?едР?евР?С?С? РґРµС?телС?Р?Р?С?С‚С?. Р?С?ебС?РІР°Р?РёРµ Рё лечеР?РёРµ РІ цеР?С‚С?Рµ РїС?Р?РёР·РІР?РґРёС‚С?С? С? Р?Р±РµС?печеР?РёРµР? РїР?Р»Р?Р?Р№ Р°Р?Р?Р?РёР?Р?Р?С?ти Рё С?Р?С…С?Р°Р?РµР?РёРµР? РєР?Р?фидеР?циалС?Р?Р?С?ти. Р?аждаС? пациеР?тка Р?ахР?РґРёС‚С?С? РїР?Рґ С?егС?Р»С?С?Р?С?Р? Р?аблС?РґРµР?РёРµР?, С?РІС?Р·С? С? РІС?ачР?Р? РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р° РІ Р»С?Р±Р?Рµ РІС?РµР?С? С?С?С‚Р?Рє. Р?С?Р?Р?РІР?Р?Рµ РїС?еиР?С?щеС?твР? клиР?РёРєРё С?Р?С?С‚Р?РёС‚ РІ С‚Р?Р?, чтР? Р·РґРµС?С? ведС?С‚ РїС?РёРµР? РґР?РєС‚Р?С?Р° С?азличР?Р?РіР? Р?апС?авлеР?РёС?: " РіРёР?екР?Р»Р?Рі; " Р?Р°Р?Р?Р?Р»Р?Рі; " теС?апевт; " С?Р?РґР?РєС?РёР?Р?Р»Р?Рі; " Р?евС?Р?Р»Р?Рі. Р—РґРµС?С? дейС?твС?С?С‚ С?Р?икалС?Р?С?Рµ С?С?Р»Р?РІРёС? ведеР?РёС? Р±РµС?РµР?РµР?Р?С?С… жеР?щих Р?Р° Р»С?Р±С?С… С?С?Р?ках. Р?аждС?Р№ пациеР?С‚, РєР?С‚Р?С?С?Р№ Р?Р±С?атитС?С?С? Р·Р° РїР?Р?Р?С‰С?С? РІ клиР?РёРєС?, РґР?лжеР? Р·Р?атС?, чтР? Р·РґРµС?С?: " РІРµС?С? РїРµС?С?Р?Р?ал РёР?еет Р±Р?Р»С?С€Р?Р№ Рё С?С?пешР?С?Р№ Р?РїС?С‚ С?абР?С‚С?; " Р?аличие С?Р°Р?Р?РіР? С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?Р?РіР? Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёС?; " РїР?С?С‚Р?С?Р?Р?Р°С? РёР?С„Р?С?Р?ациР?Р?Р?Р°С? Рё РєР?Р?С?С?Р»С?тациР?Р?Р?Р°С? РїР?РґРґРµС?жка; " РїС?авР?РІС?Рµ РіР°С?Р°Р?тии; " РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? РїС?Р?ведеР?РёС? РІС?ех РІРёРґР?РІ Р°Р?ализР?РІ Рё теС?С‚Р?РІ; " РіРёР±РєР°С? цеР?Р?РІР°С? РїР?литика. ЗапиС?атС?С?С? РІ клиР?РёРєС? Р?Р?Р¶Р?Р? Р?епР?С?С?едС?твеР?Р?Р? Р?Р° С?казаР?Р?Р?Р? С?айте, запР?Р»Р?РёРІ РїС?едлР?жеР?Р?С?С? С„Р?С?Р?С?.
  Вернуться к списку всех тем форума