Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  Р?РёРєС?Р?С?РєР?Рї Р±РёР?Р»Р?гичеС?РєРёР№ Автор: MatthewGew
  Отправлено: 16 ноября 2021 в 14:42
  Р’С?РіР?РґР?Р? РєС?РїРёС‚С? Р?адежР?С?Рµ Р?едикР? - Р±РёР?Р»Р?гичеС?РєРёРµ Р?РёРєС?Р?С?РєР?РїС? Р?С‚ РєС?С?РїР?ейшегР? Р?РёС?Р?РІР?РіР? РїС?Р?РёР·РІР?дителС? Р’ Р?Р°С?С‚Р?С?щее РІС?РµР?С? С?азвитие Р?Р°С?РєРё Р?Рµ С?С‚Р?РёС‚ Р?Р° Р?РµС?те, Р?Р¶Р?акР?, РїС?Р?ведеР?РёРµ РёС?С?ледР?РІР°Р?РёР№ Рё РґС?С?РіРёС… Р?РµС?Р?РїС?РёС?тий Р?евР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р? РІС?РїР?Р»Р?С?С‚С? без РїР?Р?Р?щи С?пециалС?Р?С?С… РІС?С?Р?РєР?РёР?С„Р?С?Р?атичвР?С?С… техР?ичеС?РєРёС… РїС?РёС?РїР?С?Р?блеР?РёР№. Р?Р° С?егР?РґР?С?С€Р?РёР№ РґРµР?С? С?С?щеС?твС?ет Р?РµР?алР? РёР?Р?Р?вациР?Р?Р?С?С… Р?Р±С?азцР?РІ, Р?Р?Р?РіРёРµ РёР· РєР?С‚Р?С?С?С… С?РІР»С?С?С‚С?С? РїР?РёС?тиР?Рµ С?Р?икалС?Р?С?Р?Рё. Р—Р?ачителС?Р?Р?Рµ Р?РµС?С‚Р? РІ Р?Р°С?РєРµ [url=https://www.nikon-micro.ru/articles/mikroskop-biologicheskij/]Р?РёРєС?Р?С?РєР?Рї Р±РёР?Р»Р?гичеС?РєРёР№[/url] без С?Р?Р?Р?РµР?РёС? егР? РїР? РїС?авС? Р·Р°Р?РёР?ает Р?РёРєС?Р?С?РєР?РїРёС?, ее Р?С?Р?Р?РІР?Р°С? С„С?Р?кциС? - РїС?Р?ведеР?РёРµ С?азличР?С?С… РёС?С?ледР?РІР°Р?РёР№ РїР?С?С?едС?твР?Р? такР?РіР? С?С?С‚С?Р?Р№С?тва, как Р?РёРєС?Р?С?РєР?Рї. Р?ак РїС?авилР?, без Р?егР? Р?ет Р?икакР?Р№ РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?ти качеС?твеР?Р?Р? РІС?РїР?Р»Р?РёС‚С? лабР?С?Р?С‚Р?С?Р?Р?Рµ РёС?С?ледР?РІР°Р?РёРµ, клиР?ичеС?РєС?С? диагР?Р?С?тикС? или РїС?авилС?Р?Р? С?Р?здатС? РІС?С?Р?РєР?техР?Р?Р»Р?гичеС?РєР?Рµ РїС?Р?РёР·РІР?РґС?твР?. Р?РµС?ед теР?, как РїС?РёР?Р±С?РµС?ти РґР°Р?Р?С?Р№ РїС?РёР±Р?С?, Р?РµР?Р±С…Р?РґРёР?Р? тщателС?Р?С?Р? Р?Р±С?азР?Р? РёР·С?читС? РІС?Рµ егР? РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?ти Рё С„С?Р?кции. ВажеР? Р?Рµ С‚Р?Р»С?РєР? тип, Р?Р? Рё РїР?казатели С?величеР?РёС?. Р‘Р?лее С‚Р?РіР?, С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?С?Р№ Р?РёРєС?Р?С?РєР?Рї РґР?лжеР? С?РґР?влетвР?С?С?С‚С? С?ледС?С?щиР? С‚С?ебР?РІР°Р?РёС?Р?: " РёР?етС? РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? РїР?РґРєР»С?чеР?РёС? Рє РєР?Р?РїС?С?теС?С?; " Р±С?С‚С? РїР?Р?С?С‚Р?С?Р? Рё РїС?Р?С?С‚С?Р? РІ РїС?Р?цеС?С?Рµ РїС?РёР?РµР?РµР?РёС?; " РїС?едС?С?Р?атС?иватС? РґР?РїР?Р»Р?ителС?Р?С?С? Р?С?Р?Р°С?ткС? С?пециалС?Р?С?Р? Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµР?; " С? егР? РїР?Р?Р?С‰С?С? РІС?Рµ РїС?Р?ведеР?Р?С?Рµ РёС?С?ледР?РІР°Р?РёС? РґР?лжР?С? Р±С?С‚С? дейС?твителС?Р?Р? Р?Р±С?ективР?С?Р?Рё. Р? Р?С?Р?Р?РІР?С?Р? РІРёРґР°Р? С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?С?С… Р?РёРєС?Р?С?РєР?РїР?РІ Р?С‚Р?Р?С?С?С‚С?С?: 1. ФазР?РІР? - РєР?Р?С‚С?Р°С?С‚Р?С?Р№. Р?С?РїР?Р»С?Р·С?етС?С? РІ Р?С?Р?Р?РІР?Р?Р? РІ С…Р?РґРµ РїС?Р?ведеР?РёС? РёС?С?ледР?РІР°Р?РёР№ Р±РµС?цветР?С?С… Р?Р±С?ектР?РІ, Р?Рµ РІРёРґРёР?С?С… РІ Р?Р±С?С‡Р?Р?Р? С?вете. 2. Р?Р?теС?феС?РµР?циР?Р?Р?С?Р№. Р?С?РїР?Р»С?Р·С?етС?С? РІР? РІС?РµР?С? РёС?С?ледР?РІР°Р?РёР№ Р?С?Р?Р±Р? С‚Р?Р?РєРёС… Р?Р±С?ектР?РІ, РїР?казатели РїС?елР?Р?леР?РёС? С?вета РєР?С‚Р?С?С?С… Р?алС?. 3. БиР?Р?РєС?Р»С?С?Р?С?Р№. Р”С?С?РіР?Рµ Р?азваР?РёРµ - С?теС?РµР?Р?РёРєС?Р?С?РєР?Рї. Дает РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? тщателС?Р?Р? С?Р°С?С?Р?Р?С‚С?етС? Р?Р±С?РµР?Р?С?Р№ Р?Р±С?аз РёС?С?ледС?РµР?С?С… РїС?едР?етР?РІ. 4. Р?Р»С?С‚С?афиР?летР?РІС?Р№. Р?РµС?едкР? РІС?С‚С?ечаетС?С? РґС?С?РіР?Рµ Р?азваР?РёРµ - РёР?С„С?акС?Р°С?Р?С?Р№. Р?С?С?ледР?РІР°Р?РёС? Р?Р±С?ектР?РІ РїС?Р?РІР?РґС?С‚С?С? Р?Р° С?Р?Р?тветС?твС?С?щих С?чаС?тках С?ветР?РІР?РіР? С?пектС?Р°. 5. Р?Р?Р»С?С?изациР?Р?Р?С?Р№. Рю Р?РёР? Р?Р?Р¶Р?Р? РІС?РїР?Р»Р?РёС‚С? Р»С?Р±Р?Рµ РёС?С?ледР?РІР°Р?РёРµ РїС?Рё С?пециалС?Р?Р?Р? РїР?Р»С?С?РёР·Р?РІР°Р?Р?Р?Р? С?вете. Р?Р?С?С?едС?твР?Р? РґР°Р?Р?Р?РіР? С?С?С‚С?Р?Р№С?тва РїС?Р?С?РІР»С?С?С‚С?С? Р?РµР?РґР?Р?С?Р?РґР?Р?С?ти ткаР?ей, РєР?С‚Р?С?С?Рµ Р?Рµ РІРёРґР?Р? РїС?Рё Р?Р±С?С‡Р?Р?Р? С?вете. 6. Р?С?Р?РёР?РµС?цеР?С‚Р?С?Р№. Р?С?Р?изведеР? РґР»С? Р°Р?ализа Р?Р±С?ектР?РІ, РєР?С‚Р?С?С?Рµ РІРєР»С?чаС?С‚ РІ С?ебС? Р»С?Р?РёР?РµС?цеР?С‚Р?С?Рµ С?РІР?Р№С?тва. 7. ЭлектС?Р?Р?Р?С?Р№. Р?С?РїР?Р»С?Р·С?етС?С? РґР»С? Р°Р?ализа С?РІРµС?С…С‚Р?Р?РєРёС… С?С‚С?С?РєС‚С?С?, РєР?С‚Р?С?С?Р№ С?Р°С?С?Р?Р?С‚С?етС? чеС?ез Р?Р±С?С‡Р?С?Р№ Р?РёРєС?Р?С?РєР?Рї Р?евР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?. Также РІС?Рµ С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?С?Рµ Р?РёРєС?Р?С?РєР?РїС? С?азделС?С?С‚ Р?Р° С‚С?Рё главР?С?Рµ РіС?С?РїРїС?: С?Р?РёРІРµС?С?алС?Р?С?Рµ РґР»С? Р?С?Р?Р±Р? С?Р»Р?Р¶Р?С?Р?РіР? Р°Р?ализа Р?Р±С?ектР?РІ, лабР?С?атР?С?Р?С?Рµ (также еще РёС… Р?азС?РІР°С?С‚ С?РїС?Р?щеР?Р?С?Р?Рё) Рё С?абР?чие. РЁРёС?Р?РєРёР№ РІС?Р±Р?С? Рё Р?акС?РёР?алС?Р?С?Рµ РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?ти РюС?еди РІС?ех РїС?Р?РёР·РІР?дителей РїР?РґР?Р±Р?Р?Р№ РїС?Р?РґС?кции Р?С?Р?Р±Р?РіР? РІР?РёР?Р°Р?РёС? Р·Р°С?Р»С?живаС?С‚ Р?РёРєС?Р?С?РєР?РїС? Рё РґС?С?РіР?Рµ Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµ Р?С‚ РєС?С?РїР?ейшегР? Р?РёС?Р?РІР?РіР? РїС?Р?РёР·РІР?дителС? - РєР?Р?РїР°Р?РёРё "Nikon". Р?Р?теС?Р?ет-Р?агазиР? www.nikon-micro.ru РїС?едлагает РїР?Р»С?Р·Р?вателС?Р? РїС?РёР?Р±С?РµС?ти техР?РёРєС? РїР? РґР?С?С‚С?РїР?Р?Р№ цеР?Рµ. ДаР?Р?Р°С? Р?С?РіР°Р?изациС? С?С?пешР?Р? Р·Р°Р?РёР?аетС?С? РїР?С?тавкаР?Рё Р?едициР?С?РєР?РіР? Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёС? Рё Р?РёРєС?Р?С?РєР?РїРёРё Р?С‚ РёР·РІРµС?С‚Р?Р?РіР? Рё Р?адежР?Р?РіР? Р±С?РµР?РґР° "Nikon". ДаР?Р?С?Рµ С‚Р?РІР°С?С? С?же давР?Р? С?тали С?талР?Р?Р?Р? качеС?тва, С?Р?РёРІРµС?С?алС?Р?Р?С?ти, РІС?С?Р?РєР?Р№ РїС?Р?РёР·РІР?дителС?Р?С?Р?ти Рё РїС?Р?С?С‚Р?С‚С? РІ РїС?РёР?РµР?РµР?РёРё. Р?казаР?Р?С?Р№ С?РµС?С?С?С? тщателС?Р?Р? С?азС?абатС?валС?С? РґР»С? С‚Р?РіР?, чтР? РїР?Р»С?Р·Р?ватели С?Р?Р?гли Р?С?С?щеС?твлС?С‚С? РІС?Р±Р?С? Рё РїР?С?ледС?С?С‰С?С? РїР?РєС?РїРєС? Р?РїРµС?ативР?Р?. Р?С?Р?Р?Рµ С‚Р?РіР?, каждР?Р?С? РїР?РєС?пателС? РїС?едР?С?тавлС?етС?С? РіР°С?Р°Р?тиС?Р?РІР°Р?Р?Р°С? РєР?Р?С?С?Р»С?тациР?Р?Р?Р°С? РїР?РґРґРµС?жка Р?С‚ РїР?РґРіР?С‚Р?влеР?Р?С?С… С?Р?С‚С?С?РґР?РёРєР?РІ Р?агазиР?Р°, РїР?Р?Р?РіР°С?щаС? С?делатС? безР?шибР?С‡Р?С?Р№ РІС?Р±Р?С?. Р?С?С?Р?С?тиР?РµР?С‚ РІ РёР?теС?Р?ет-Р?агазиР?Рµ РїР?С?азит даже РёС?РєС?шеР?Р?Р?РіР? РїР?РєС?пателС?, Р·РґРµС?С? РїС?едС?тавлеР? такР?Р№ С?С?Рґ Р?Р±С?С?РґР?РІР°Р?РёС?: 1. Р?РёРєС?Р?С?РєР?РїС?: " РїС?С?Р?С?Рµ; " С?теС?РµР?С?РєР?пичеС?РєРёРµ; " Р?С?Р»С?тифР?С‚Р?Р?Р?С?Рµ; " РєР?Р?С„Р?калС?Р?С?Рµ; " РёР?РІРµС?тиС?Р?РІР°Р?Р?С?Рµ. 2. РюРёС?теР?С?: " С?РІРµС?С…РІС?С?Р?РєР?РіР? С?азС?ешеР?РёС?. " РєС?Р»С?тивиС?Р?РІР°Р?РёС? живС?С… клетР?Рє РґР»С? С?РєС?РёР?РёР?РіР°. " РІС?С?Р?РєР?РїС?Р?РёР·РІР?дителС?Р?Р?РіР? С?РєС?РёР?РёР?РіР°. " флС?Р?С?РµС?цеР?С‚Р?Р?Р№ Р?РёРєС?Р?С?РєР?РїРёРё. 3. ЦифС?Р?РІС?Рµ РєР°Р?РµС?С?: " sCMOS; " EMCCD. 4. Р?С?Р?РіС?Р°Р?Р?Р?Р?Рµ Р?Р±РµС?печеР?РёРµ. Р?Р±С?атите РІР?РёР?Р°Р?РёРµ Р?Р° С‚Р?, чтР? С?же длителС?Р?С?Р№ РїРµС?РёР?Рґ РІС?РµР?Р?Рё фиС?Р?Р° "Biovitrum" С?РІР»С?етС?С? Р?фициалС?Р?С?Р? РґРёС?С‚С?РёР±С?С?теС?Р?Р? РґР°Р?Р?Р?РіР? РїС?Р?РёР·РІР?дителС?. Р?Р?Р?РіРёРµ РїР?РєС?патели С?же С?Р?Р?гли Р?С‚Р?етитС?, чтР? РІС?Рµ РїС?едС?тавлеР?Р?С?Рµ Р?Р° С?айте С‚Р?РІР°С?С? РёР?РµС?С‚ РІС?С?Р?РєР?Рµ качеС?твР?, Р?Р?Рё Р?адежР?С? Рё РіР°С?Р°Р?тиС?Р?РІР°Р?Р? РїР?лезР?С?. Р?Р° РІРµС?С? С‚Р?РІР°С?Р?С?Р№ Р°С?С?Р?С?тиР?РµР?С‚ РїС?едР?С?тавлС?етС?С? РіР°С?Р°Р?тиС? Р?С‚ РїС?Р?РёР·РІР?дителС?, Р° также РїС?Р?РІР?РґРёС‚С?С? РїР?С?легаС?Р°Р?тийР?Р?Рµ Р?Р±С?Р»С?живаР?РёРµ. Р?С?Рё Р?РµР?Р±С…Р?РґРёР?Р?С?ти, РїС?едС?тавителС? РєР?Р?РїР°Р?РёРё РІС?едет РІ Р»С?Р±Р?Р№ РіР?С?Р?Рґ РґР»С? РїС?Р?ведеР?РёС? диагР?Р?С?тики Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёС?. РюделатС? заказ РІ РёР?теС?Р?ет - Р?агазиР?Рµ РєР?Р?РїР°Р?РёРё "BioVitrum" Р?чеР?С? РїС?Р?С?С‚Р?. ДлС? РїС?Р?ведеР?РёС? РґР°Р?Р?С?С… Р?РµС?Р?РїС?РёС?тий Р?РµР?Р±С…Р?РґРёР?Р? лишС? С?РІС?затС?С?С? С? С?Р?С‚С?С?РґР?РёРєР?Р? РїР?С?С?едС?твР?Р? телефР?Р?Р° или заказатС? С‚Р?РІР°С? Р?Р?лайР?. Р?С?Р?Р?Рµ С‚Р?РіР?, РµС?ли Р?С?Р¶Р?Р?Рµ Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµ Р?Рµ Р?айдеР?Р?, С?С?щеС?твС?ет РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? егР? РїР?С?тавки РїР?Рґ заказ. Р?Р?Р?РїР°Р?РёС? "Biovitrum" С?РІР»С?етС?С? Р?адежР?С?Р? РїР°С?С‚Р?РµС?Р?Р? Рё РїР?С?тавщикР?Р? РїР?РїС?Р»С?С?Р?Р?Р№ Рё РІР?С?С‚С?ебР?РІР°Р?Р?Р?Р№ техР?РёРєРё Р?С‚ РїС?Р?РёР·РІР?дителС? "Nikon", РґР°Р?Р?Р?Рµ Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµ С?С?пешР?Р? РїС?РёР?РµР?С?етС?С? РІР? РІС?ех С?РіР?лках С?С‚С?Р°Р?С?.
  Вернуться к списку всех тем форума