Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  Р?Р?РІС?Р№ РґР?Р? РїС?Р?дажа Р‘С?атиС?лава Автор: Richardhogma
  Отправлено: 13 ноября 2021 в 15:16
  Р–РёРІР?РїРёС?Р?Р°С?, Р±Р?гатаС? РёР?теС?РµС?Р?С?Р?Рё РґР?С?С‚Р?РїС?РёР?ечателС?Р?Р?С?С‚С?Р?Рё, РєС?Р°С?РёРІС?Р?Рё РіР?С?Р°Р?Рё, теС?Р?алС?Р?С?Р?Рё РёС?С‚Р?С‡Р?РёРєР°Р?Рё, РюР»Р?вакиС? С?РІР»С?етС?С? «близкР?Р№ РїР? РґС?С…С?В» С?С‚С?Р°Р?Р?Р№ чтР?Р±С? С?Р?С?С?РёС?Р?; базаС? Р?едвижиР?Р?С?ти РюР»Р?вакии cтабилеР? в?“ Рё РїС?едлагает С?азР?Р?Р?Р±С?азР?С?Рµ Рё Р±Р?лее Р±С?джетР?С?Рµ РІР°С?РёР°Р?С‚С? чеР?, С?кажеР?, С?Р?С?едР?РёРµ ЧехиС? РёР?аче Р?РІС?С‚С?РёС?. CР»Р?вацкаС? Р РµС?РїС?блика С?Р°С?РїР?Р»Р?жеР?Р° РІ ЦеР?С‚С?алС?Р?Р?Р№ ЕвС?Р?РїРµ Рё РіС?Р°Р?ичит С? Р?РєС?аиР?Р?Р№, Р?Р?Р»С?шей, Чехией, Р?РІС?С‚С?ией Рё Р’РµР?РіС?ией. Р“Р?С?Р?Рґ РіР?С?С?РґР°С?С?тва в?“ Р‘С?атиС?лава, Р° Рє егР? Р?аибР?лее РєС?С?РїР?С?Р? РіР?С?Р?РґР°Р? Р?С‚Р?Р?С?С?С‚С?С? РўС?РµР?чиР?, Р?Р?шице Рё Р?С?ешР?РІ. Рю С?евеС?Р° Рё С?евеС?Р?-РІР?С?С‚Р?РєР° РюР»Р?вакиС? Р?РєС?С?жаС?С‚ РіР?С?Р?С?Рµ цепи ЗападР?С?С… Р?Р°С?пат. Р?С… С?Р°Р?С?Рµ РІС?С?Р?РєРёРµ РїРёРєРё С?Р°С?РїР?Р»Р?жеР?С? РІ Р’С?С?Р?РєРёС… ТатС?ах в?“ С?С‚Р? ГеС?лахР?РІС?РєРё-Штит (2655 Р?етС?Р?РІ Р?ад С?С?Р?РІР?РµР? Р?Р?С?С?), Р?С?РёРІР°Р?С? Рё Р”С?Р?Р±С?РµС? (С? РІС?С?Р?С‚Р?Р№ Р±Р?лее 1850 Р?етС?Р?РІ). Р? С?РіС? Р?С‚ Р?Р°С?пат Р?РµС?С‚Р?Р?С?С‚С? Р?аипаче лежит РґР»С? РІР?Р·РІС?шеР?Р?Р?С?ти, Р° РїР? РїР»Р?РґР?С?Р?РґР?С?Р? РґР?лиР?Р°Р? текС?С‚ Р?Р?Р?РіР?чиС?леР?Р?С?Рµ С?еки, впадаС?щие РІ Р”С?Р?ай. Р?аибР?лее РєС?С?РїР?С?Р?Рё РёР· Р?РёС… С?РІР»С?С?С‚С?С? Ваг, Р?РёС‚С?Р° Рё Р“С?Р?Р?. Р‘Р?Р»С?шаС? Р?пилки РюР»Р?вакии лежит Р?Р° РІС?С?Р?те, РїС?евС?шаС?щей 750 Р?етС?Р?РІ Р?ад С?С?Р?РІР?РµР? Р?Р?С?С?, Р?РґР?акР? С?РїРёС?С?ватС? Р·РґРµС?С? Рё РюС?едР?едС?Р?айС?РєР°С? Р?РёР·Р?РµР?Р?Р?С?С‚С?, чтР? С?Р°С?РїР?Р»Р?жеР?Р° С? Р”С?Р?Р°С? РІ С?айР?Р?Рµ Р‘С?атиС?лавС? Рё Р?Р?Р?Р°С?Р?Р?. Р–РёРІР?РїРёС?Р?Р°С? РїС?РёС?Р?РґР°, С?РІРµС?РєР°С?щие Р?Р° С?Р?Р»Р?це С?Р?ежР?С?Рµ [url=https://my.mail.ru/community/real_estate_in_slovakia/647A200B2A7F4FEC.html]Р?Р?РІС?Р№ РґР?Р? РїС?Р?дажа Р‘С?атиС?лава[/url] РІРµС?шиР?С?, РёР·Р±С?С‚Р?Рє Р·Р°Р?РєР?РІ Рё РёС?С‚Р?С?ичеС?РєРёС… РґР?С?С‚Р?РїС?РёР?ечателС?Р?Р?С?тей, 1200 теС?Р?алС?Р?С?С… Рё Р?РёР?РµС?алС?Р?С?С… РёС?С‚Р?С‡Р?РёРєР?РІ Рё 22 лечебР?С?С… РєС?С?Р?С?та в?“ РїР?С?С‚Р?С?Р?Р?Р? С?С‚Р? делает РюР»Р?РІРµР?РёС? Р±РµС?РєР?Р?ечР?Р? РїС?ивлекателС?Р?С?Р? Р?апС?авлеР?РёРµР? как чтР?Р±С? Р?тдС?С…Р° Рё С‚С?С?РёР·Р?Р°, так Рё Р?Р?Р–. Р?Р? Р?адежР?Р?С?ти фиР?Р°Р?С?Р?РІР?Р№ С?РёС?теР?С? РюР»Р?вакиС? Р·Р°Р?РёР?ает 4 Р?РµС?С‚Р? РІ ЕвС?Р?С?Р?С?Р·Рµ. Р—Р° РїР?С?ледР?РёРµ 15 лет РІ РюР»Р?вакии Р?Рµ Р?Р±Р°Р?РєС?Р?тилС?С? Р?Рё Р?РµС?азделС?Р?Р? Р±Р°Р?Рє. Р’С?С?Р?РєР°С? ликвидР?Р?С?С‚С? Р?едвижиР?Р?С?ти РюР»Р?вакии С?РІР»С?етС?С? С?С?едС?твР?Р? РґР»С? С?Р?С…С?Р°Р?РµР?РёС? Рё С?величеР?РёС? фиР?Р°Р?С?Р?РІ. Р?С?Р?датС? завтС?Р° ее РїР?Р·РІР?лителС?Р?Р? РґР?РІР?Р»С?Р?Р? РґР?С?Р?же, чеР? Р?Р?Р° Р±С?ла РєС?плеР?Р° С?егР?РґР?С?. Р?С?Р?РґС?Р?Р°Р?Р?Р?Рµ закР?Р?Р?дателС?С?твР? РїР? Р?едвижиР?Р?С?ти, Р?РёР·РєРёР№ РІС?С?Р?та РїС?РµС?С‚С?РїР?Р?С?ти, Р?адежР?Р°С? Р±Р°Р?РєР?РІС?РєР°С? РїР?С?С?РґР?Рє, благР?желателС?Р?Р?Рµ РїС?иказ Рє С?С?С?С?РєР?РіР?РІР?С?С?щиР? Р»С?РґС?Р? в?“ главР?С?Рµ фактР?С?С?, С?тиР?С?лиС?С?С?щие РїР?РєС?РїРєС? РєРІР°С?тиС? Рё РґР?Р?Р?РІ РІ РюР»Р?вакии С?Р?С?С?РёС?Р?Р°Р?Рё, С?РєС?аиР?цаР?Рё, жителС?Р?Рё С?С‚С?Р°Р? РюР?Р“. Р”Р?Р±С?Р?желателС?Р?Р?С?С‚С? С?Р»Р?вакР?РІ, хладР?Р?РєС?Р?РІР?С?Р№ Рё Р?етР?С?Р?пливС?Р№ С?С‚С?Р?Р№ жизР?Рё, РїС?РёС?С‚Р?С?Р№ клиР?ат С? Р?С?РіРєР?Р№ Р·РёР?Р?Р№ Рё теплС?Р? летР?Р? РїС?ивлекаС?С‚ РІ РюР»Р?вакиС? РёР?Р?С?С‚С?Р°Р?цев РґР»С? жизР?Рё, С?абР?С‚С?, Р±РёР·Р?РµС?Р°, Р?тдС?С…Р° С?РёС?ечС? С?чебС?. Дети РёР?Р?РёРіС?Р°Р?С‚Р?РІ Р?Р?РіС?С‚ С?читС?С?С? РІ РіРёР?Р?азиС?С… Рё С?Р?РёРІРµС?С?итетах Р‘С?атиС?лавС? или С?Р?С?едР?ей Р’РµР?С?. Р?Р?жилС?Рµ челР?век С…Р?С?Р?С€Р? С?ебС? С‡С?РІС?твС?С?С‚ РІ С?С‚С?Р°Р?Рµ без Р?егапР?лиС?Р?РІ С? РєС?Р°С?РёРІР?Р№ РїС?РёС?Р?РґР?Р№ Рё Р?Р?Р?РіР?чиС?леР?Р?С?Р?Рё РєС?С?Р?С?таР?Рё. РютабилС?Р?Р?С?С‚С? С?РєР?Р?Р?Р?РёРєРё влиС?ет Р?Р° С?табилС?Р?Р?С?С‚С? С?С‚Р?РёР?Р?С?ти Р?едвижиР?Р?С?ти РюР»Р?вакии. Р?Р?Р° РІРµС?С? Р±Р?Р»С?ше РїС?ивлекает РёР?Р?С?С‚С?Р°Р?Р?С?С… РїР?РєС?пателей в?“ как Р±РµС?РєР?Р?ечР?Р? С?Р?С?С‚Р?С?телС?Р?С?С…, так Рё Р?Рµ Р?РµС?казаР?Р?Р? Р±Р?гатС?С…. Так, едиР?С?твеР?Р?С?Р№ РёР· Р±Р?гатейших Р»С?дей Р Р?С?С?РёРё Р?лег ДелипаС?РєР° Р?едавР?Р? РєС?РїРёР» виллС? РІ Р‘С?атиС?лаве С?ади €5 Р?Р»Р?. Р?Р? Р?С?Р?Р?РІР?С?С? Р?Р°С?С?С? С?Р?С?С?РёР№С?РєРёС… РїР?РєС?пателей Р?едвижиР?Р?С?ти РІ РюР»Р?вакии С?Р?С?тавлС?С?С‚ В«С?С?едР?РµР?Р±РµС?печеР?Р?С?Рµ С?Р?С?С?РёС?Р?е», РёР?теллигеР?циС?, РєР?С‚Р?С?Р?Р№ Р?Рµ С?Р?Р?Р±С?азР?Р? РєР°С?Р?Р°Р?С? РєС?РїРёС‚С? РІРµС?С?Р?Р° РґР?С?Р?РіС?С? Р?едвижиР?Р?С?С‚С? РІ С?Р?С?едР?ей С?Р? РюР»Р?вакией Р?РІС?С‚С?РёРё, Р?С‚Р?ечаС?С‚ С?пециалиС?С‚С? С?С?Р?РєР° Р?едвижиР?Р?С?ти. Р?Р?С?С‚Р?Р?С? С?та Р?бщеС?твР? РїР?РєС?пателей С?Р?С?С?едР?С‚Р?чила С?РІР?Рµ забР?та РґР»С? близлежащей РюР»Р?вакии. ЧеС?ез Р’РµР?С?РєР?РіР? Р?еждС?Р?Р°С?Р?РґР?Р?РіР? Р°С?С?Р?РїР?С?та РїРµС?ед Р‘С?атиС?лавС? С‚Р?Р»С?РєР? 40 РєРёР»Р?Р?етС?Р?РІ, 30 Р?РёР?С?С‚ ездС? автР?Р?Р?билеР? РёР?аче автР?Р±С?С?Р?Р?. РюР°Р?Р?летС? РёР· Р?Р?С?РєРІС? Рё РюР°Р?РєС‚-Р?етеС?Р±С?С?РіР° летаС?С‚ РІ С?Р?С?едР?С?С? С? Р‘С?атиС?лавР?Р№ Р’РµР?С? РїР?С?С?РґРєР?Р? Р?РґР?аждС? РІ РґРµР?С?. ТакиР? Р?Р±С?азР?Р?, РїС?едваС?ителС?Р?Р? жилС?С? РІ РюР»Р?вакии РґР?Р·РІР?леР?Р? Р?аказС?ватС? Р±С?С?С‚С?ее, чеР? РїС?ежде РїР?РґР?Р?С?РєР?РІР?Р?Р№ дачи.
  Вернуться к списку всех тем форума