Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  Р°С?С…РёРІ РїР?РёС?Рє С?Р?РґС?твеР?Р?РёРєР?РІ РїР? фаР?илии Автор: Patrickmuh
  Отправлено: 12 декабря 2021 в 14:17
  Эти РІРµС?С‚С? С?С?РёР»С?С‚ С?С…Р?РґС?твР? С? С?РµР?С?ей Рё дадС?С‚ РїР?РІР?РґС? чтР?Р±С? С?азР?С?шлеР?РёС?. ГеР?еалР?РіРёС? важР?Р° С?Р?Р?Р±С?азР?Р? С?ледС?С?щиР? РїС?ичиР?Р°Р?: Р—РґР?С?Р?РІС?Рµ. Р?Рµ Р?РµР?Р±РґС?Р?Р°Р?Р?Р? РІС?ачи С?РїС?ашиваС?С‚ Р? Р?аличии Р?РїС?еделеР?Р?С?С… забР?леваР?РёР№. Р?Р?РµС? РїРµС?ед глазаР?Рё едиР?ица дедС?шек, бабС?шек, РїС?адедС?шек Рё РїС?абабС?шек С?РІР?Р±Р?РґР?Р? Р?С‚С?ледитС? Р?С?Р?Р?РІР?С?Рµ Р±Р?лезР?Рё, РїС?Р?С?РІР»С?С?щиеС?С? С? РІР?Р·С?Р°С?С‚Р?Р?, Рё РїС?едС?РїС?едитС? РёС… С?азвитие. Р? также РїС?едпР?Р»Р?житС? С?Р»Р?Р¶Р?Р?С?ти, РєР?С‚Р?С?С?Рµ Р?Р?РіС?С‚ заклС?чатС?С?С? С? ваших детей. РюС?РґС?Р±Р°. Р?С?С?Рі личР?Р?С?С‚С? в?“ С?абР?та РІР?С?питаР?РёС?. ГлавР?С?Рµ Р?Р?дели, Р?РїС?еделС?С?щие Р?ашС? РґР?лгР?РґРµР?С?твие, в?“ те, РєР?С‚Р?С?С?Р№ Р?С? РїРµС?РµР?С?ли С? С?Р?дителей. РюледР?вателС?Р?Р? С?Р°С?С?казС? пап Рё Р?Р°Р? Р? вашеР? Рё РёС… детС?тве, цеР?Р?Р?С?С‚С?С… Рё взаиР?Р?Р?С‚Р?Р?шеР?РёС?С… РІР?С?С‚С?Рё С?РµР?С?Рё РїС?Р?Р»С?С?С‚ Р?РіР?Р?С? Р?Р° РїС?ичиР?С? Р?Р±С?азР?РІР°Р?РёС? Р?Р?Р?РіРёС… ваших С?беждеР?РёР№, РїР?Р?Р?РіС?С‚ Р?айти С?РїР?С?Р?Р± РґР»С? РёР·Р?РµР?РµР?РёС? С?ебС? Рё С?РІР?ей жизР?Рё Рє Р»С?чшеР?С?. Р?Р±С‰Р?Р?С?С‚С?. ДейС?твие РїР?РёС?РєР° РёР?С„Р?С?Р?ации Р? С?РІР?РёС… РєР?С?Р?С?С… С?ближает. ЧелР?век, С?Р?Р·Р?Р°С?щие Р?Р±С‰Р?Р?С?С‚С? С? РєРµР?-либР?, Р?Рµ Р?РґРёР?Р?РєРё. Р? Р?РёС… ввек Р¶С?атС? Р±С?атС?С?, С?РµС?С‚С?С?, плеР?С?Р?Р?РёРєРё, РїР?С…Р?жие РґР»С? Р?РёС… Рё С?РїР?С?Р?Р±Р?С?Рµ РїР?Р?С?С‚С?. Р?Р?С?тижеР?РёРµ С?ебС? Рё тех, РєР?С‚Р?С?С?Р№ РІР°С? Р?РєС?С?жает. Ежели Р±Р?Р»С?шиР?С?твР? близких С?Р?Р?Р±С?азР?Р? Р?тцР?РІС?РєР?Р№ С‚Р?Р¶ Р?атеС?РёР?С?РєР?Р№ лиР?РёРё РёР?РµС?С‚ техР?ичеС?РєРёР№ С?клад С?Р?Р°, С?абР?тали Рё С?абР?таС?С‚ РёР?жеР?РµС?Р°Р?Рё, РїС?Р?РіС?Р°Р?Р?РёС?таР?Рё, техР?Р?Р»Р?РіР°Р?Рё, РІС? С‚Р?же Р?Р?жете Р?Р±Р?Р°С?С?житС? РІ С?ебе Р°Р?алР?РіРёС‡Р?С?Рµ С?РїР?С?Р?Р±Р?Р?С?ти, Р?ачатС? РїР?РёС?Рє РїС?РёР?С?итетР?С?С… Р?апС?авлеР?РёР№ РґР»С? С?Р°Р?Р?С?азвитиС?, РїС?едпР?чеС?С‚С? Р?елС?Р±РёР?Р?Р№ РїС?Р?феС?С?РёРё С‚Р? делР?, Рє РєР?С‚Р?С?Р?Р?С? РІР°С? завС?егда С‚С?Р?С?Р»Р?. Р?С?С‚С?Р?Р№С?твР? С?Р°Р?Р?Р?цеР?РєРё. Рюей Р°С?пект РїС?еиР?С?щеС?твеР?Р?Р? важеР? чтР?Р±С? Р?алеР?С?РєРёС… детей. Р?Р?Рё Р?Р°Р?Р?Р?РіР? Р?С?С‚С?ее Р?С‰С?щаС?С‚ С?С…Р?РґС?твР? Рё С‡С?РІС?твС?С?С‚ С?ебС? С?РІРµС?РµР?Р?ее, РєР?РіРґР° РёР? РµС?С‚С? чеР? РіР?С?РґРёС‚С?С?С?, РµС?ли Р?Р?Рё Р?Р?РіС?С‚ РІР?С?С‚Р?С?гатС?С?С? С?Р?РґР?С?Р?Рё Рё цитиС?Р?ватС? РёС… РІ РїС?РёР?РµС?. Р Р°С?С?казС? Р? РґР?С?С‚Р?Р№Р?С?С… РїР?С?С‚С?пках РїС?едС?тавителей С?РµР?ейС?тва РґР?Р?елС?Р·С? РїР?лезР?С? РґР»С? С„Р?С?Р?РёС?Р?РІР°Р?РёС? Р?Р±РёРґР° С?ебеР?РєР°. Р?С?С‚Р?С?РёРё Р? РїС?едках, РёС… С?РёР»С?Р?С?С… С?С‚Р?С?Р?Р?ах Рё Р?С?Р?Р±РµР?Р?Р?С?С‚С?С… Р±С?та РїР?Р?Р?РіР°С?С‚ Р»С?чше РїР?Р?С?С‚С? Р?РёС?. Р?Р?С?С‚С?РїРєРё С?тих Р»С?дей Р?цеР?иваетС?С? или, РїР?С?С?едС?твР?Р? РїС?РёР·Р?С? едиР?С?тва. Р’С?С‘ С…Р?С?Р?шее Рё РїР»Р?С…Р?Рµ, РєР°С?Р°С?щееС?С? близких Р»С?дей, РІС?Р·С?вает Р±Р?лее С?С?РєРёРµ С?Р?Р?ции: кичливР?С?С‚С?, РІР?С?С‚Р?С?Рі РёР?аче С?дивлеР?РёРµ, Р±РµС?РїР?С?С?РґР?Рє, С?азР?чаС?Р?РІР°Р?РёРµ. Р?Р?РїС?тка С‚Р?РіР?, РєС‚Р? С?РІС?Р·Р°Р? С? РІР°Р?Рё РєС?Р?РІР?С?Р?Рё С?Р·Р°Р?Рё, Р?Р°Р?Р?Р?РіР? С?РёР»С?Р?ее влиС?ет Р?Р° Р?РёС?Р?Р?С‰С?щеР?РёРµ. Р?Р?РµР?РёРµ С?РІР?РёС… РєС?Р?РІР?С?С… С?РІС?зей РїР?лезР?Р? С? РїС?актичеС?РєР?Р№ С‚Р?чки Р·С?РµР?РёС?. Р?Р?РґРґРµС?жаР?РёРµ Р?С‚Р?Р?шеР?РёР№ С? Р»С?РґС?Р?Рё РёР· РґС?С?РіРёС… РіР?С?Р?РґР?РІ, С?азР?С?С… РїС?Р?феС?С?РёР№ Р?Р?жет С?таР?Р?РІРёС‚С?С?С? С…Р?С?Р?шиР? РїР?РІР?РґР?Р? Рё РїР?РґС?РїР?С?С?РµР? чтР?Р±С? РїС?тешеС?твий, РёС?С‚Р?С‡Р?РёРєР?Р? Р?Р?РІС?С… впечатлеР?РёР№ Рё Р·Р?акР?Р?С?тв. РюледР?вателС?Р?Р? даже РµС?ли РІС? Р?Рµ ищете РёР?РµР?РёС‚С?С… РїС?едкР?РІ Рё РїС?едпР?читаете РІР?Р·РіР?С?РґРёС‚С?С?С? С?Р?Р±С?твеР?Р?С?Р?Рё РґР?С?тижеР?РёС?Р?Рё, С?ведеР?РёС? Р? вашей С?РµР?С?Рµ РІР? РІС?ей РёС… Р?С‚С?ицаР?РёРµ Р±С?РґС?С‚ РІР°Р? РїР?лезР?С?. РюРєР?Р»С?РєР? Р?Р·Р?ачает С?РµР?ейС?твР? С? С‚Р?чки Р·С?РµР?РёС? С?Р?РґР?С?Р»Р?РІР?Р?Р№ Эта РёР?С„Р?С?Р?ациС? РїР?Р?Р?жет РІР°Р? Р?РїС?еделитС? [url=https://geno.ru/]Р°С?С…РёРІ РїР?РёС?Рє С?Р?РґС?твеР?Р?РёРєР?РІ РїР? фаР?илии[/url] РєР°С?та, РїС?Р?феС?С?РёС?, Р?тличителС?Р?С?С? С?едкР?С?С‚С? РёР?аче Р?РµС?С‚Р? жителС?С?тва ваших РїС?едкР?РІ. Р?С?РґРё РёР?РµР?Р?вали С?ебС? С?Р?Р?Р±С?азР?Р? Р?РїС?еделёР?Р?С?Р? РїС?РёР·Р?акаР?. Р?апС?РёР?РµС?: РюР?Р?Р±С?азР?Р? Р?азваР?РёС?Р? птиц РёР?аче Р·РІРµС?ей: РюР?С?Р?РєРёР?, Р?С?Р»Р?РІ, Зайцев, Р?Р?Р·Р»Р?РІ, Р?ебедев. РюР?Р?Р±С?азР?Р? С?Р?РґС? Р·Р°Р?С?тий: Р?елС?Р?РёРєР?РІ, Р?Р?Р?Р?Р?Р°С?ев, Р С?бакР?РІ, Р?Р»Р?С‚Р?РёРєР?РІ. РюР?Р?Р±С?азР?Р? РёР?РµР?Рё Р?тца: Р’Р°С?РёР»С?ев, ФёдР?С?Р?РІ, ЕгР?С?Р?РІ, Р?РІР°Р?Р?РІ, Р?икитиР?. Р?Р? теС?С?РёС‚Р?С?иалС?Р?С?Р? РїС?РёР·Р?акаР?: РюРёР±РёС?С?Рє, Р”Р?Р?С?РєР?Р№, Р?Р°С?елС?цев, Р?фиР?цев. Р’С?делС?С? С‚С? С?азве РёР?С?С? чеС?С‚С? РІР?ешР?Р?С?ти: БелР?С?С?Р?РІ, ЩеС?бакР?РІ, Р?Р?С?Р?РІ, Р С?жкР?РІ. РюР?Р?Р±С?азР?Р? Р?ациР?Р?алС?Р?Р?Р№ РїС?РёР?адлежР?Р?С?ти: Р?Р?Р»С?РєР?РІ, ТатаС?РёР?Р?РІ, Р“С?екР?РІ. Р?екР?С‚Р?С?С?Рµ фаР?илии РїР?С?РІР»С?лиС?С? РІ РїС?Р?цеС?С?Рµ С?С?С?ификации: РюР°С?РєРёС?Р?РІС?, Р?алС?Р?РёР?С?. Р?Р? Р?азваР?РёС? РїС?авР?С?лавР?С?С… РїС?аздР?РёРєР?РІ: РўС?Р?ицкий, Р?С?РїРµР?С?РєРёР№, Р?С?РµР?Р±С?ажеР?С?РєРёР№. Р?Р?С?ледР?РёРµ чаС?С‚Р? Р?С‚Р?Р?С?илиС?С? Рє цеС?РєР?РІР?Р?С?Р»С?жителС?Р? Рё Р?Р±С?С‡Р?Р? Р±С?ли С?РІС?Р·Р°Р?С? С? РїС?РёС…Р?РґР?Р?, РІР?зглавлС?РµР?С?Р? С?РІС?щеР?Р?РёРєР?Р?. РюС?щеС?твР?вали Рё В«С?РµР?РёР?Р°С?С?кие» Р?Р±Р?Р·Р?ачеР?РёС? С?Р?РґР°. Р?С… РїС?РёС?ваивали теР?, РєР?С‚Р?С?С?Р№ Р?РєР?Р?чил С?чебР?Р?Рµ С?бежище, РїС?РёРґС?Р?С?вали Р?Р° Р?С?Р?Р?РІРµ Р?азваР?РёР№ птиц, живР?С‚Р?С?С…, С?Р°С?теР?РёР№, РёР?РµР? С?РІС?С‚С?С… Рё филР?С?Р?С„Р?РІ, С‚С?Р°Р?С?литР?РІ С?Р»Р?РІ С? латС?Р?Рё. Такие Р?Р±С?азР?РІР°Р?РёС? зачаС?С‚С?С? Р?РєР°Р?чивалиС?С? РґР»С? В«С?РєРёР№/-цкий». Р? РєС?РµС?С‚С?С?Р?, Р·Р°Р?С?С‚С?С… Р?тхР?жиР?Рё РїС?Р?Р?С?С?лаР?Рё, фаР?илии Р?Р?гли РёР·Р?РµР?С?С‚С?С?С? Р±С?С‚С? С?Р?РµР?Рµ РґРµС?телС?Р?Р?С?ти. Р?С?екС?Р°С?Р?С?Р? РїС?РёР?РµС?Р?Р? С?РІР»С?етС?С? Р°Р?Р?алС? РєС?печеС?РєР?Р№ С?РµР?С?Рё Р С?Р±С?шиР?С?РєРёС…. Р Р?РґР?Р?ачалС?Р?РёРє Р±С?Р» РЇРєР?влевС?Р? в?“ РїР? РёР?РµР?Рё Р?тца. Р?РґР?акР? РІ РїС?Р?цеС?С?Рµ С?РІР?ей РґРµС?телС?Р?Р?С?ти Р?Р? РїР?Р»С?чил РїС?авР? РёР?РµР?Р?ватС?С?С? С?Р?ачала РебС?шиР?С?РєРёР?, Р° РїР?С‚Р?Р? Р С?Р±С?шиР?С?РєРёР?. Р?РєР?Р»Р? С?С‚Р?Р? егР? Р±С?атС?С? С?Р?Р?Р±С?азР?Р? Р?тцР?РІС?РєР?Р№ лиР?РёРё звалиС?С? РютекР?Р»С?щикР?РІС?Р?Рё. Р‘Р?С?С?С?РєРёРµ Рё РєР?С?жеС?РєРёРµ РґРёР?Р°С?тии РёР?РµР?Р?валиС?С? РїР? теС?С?РёС‚Р?С?иалС?Р?Р?Р?С? РїС?РёР·Р?акС?, С? С?казаР?РёРµР? Р?Р° Р·РµР?ли, РєР?С‚Р?С?С?Рµ РёР? РїС?РёР?адлежали: РўРІРµС?С?РєР?Р№, РўС?Р?РµР?С?РєРёР№, Р?ещеС?С?РєРёР№, Елецкий. ЕвС?еи С‚Р?же зачаС?С‚С?С? РёС?РїР?Р»С?Р·Р?вали РІ качеС?тве Р?С?Р?Р?РІС? С?ади Р?Р±Р?Р·Р?ачеР?РёС? РєС?епР?С?С‚С? жителС?С?тва.
  Вернуться к списку всех тем форума