Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  Р?тзС?РІС? Р? С?айте kidalam-net.ru (кидалаР? Р?ет), stop-kidok.xyz Автор: MichaelVax
  Отправлено: 09 декабря 2021 в 16:15
  Р’С?РµР? РёР·РІРµС?С‚Р?Р?, какие Р?РµР?РіС?Р°Р?ичеР?Р?С?Рµ РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?ти Р?ткС?С?вает РїРµС?ед челР?векР?Р? РІС?РµР?РёС?Р?Р°С? РюетС?. ЧеС?ез Р?ее Р?РіС?Р?Р?Р?Р?Рµ РєР?личеС?твР? Р»С?дей ведет С?РІР?Р№ Р±РёР·Р?РµС?, Р?Р±С?чаетС?С?, С?абР?тает, ищет Р?РµР?Р±С…Р?РґРёР?С?С? РёР?С„Р?С?Р?ациС? Рё С‚.Рґ. Р?РґР?акР? Р±Р?Р»С?С€Р?Р№ Р?РёР?С?С? РІ С‚Р?Р?, чтР? Р?Р?шеР?Р?РёРєРё давР?Р? РїС?Р?С‚Р?птали твеС?РґС?С? С‚С?Р?РїС? Р?Р° РїС?ти Рє Р?Р±Р?Р°Р?С? РїР?Р»С?Р·Р?вателей, С? Р?РёС… Р?Р?Р?жеС?твР? Р?етР?РґР?РІ. Р?Р?шеР?Р?ичеС?твР? РІ чиС?С‚Р?Р? РІРёРґРµ Р’ РїР?С?ледР?ее РІС?РµР?С? РІ РёР?теС?Р?ете С?азвелР?С?С? РґР?РІР?Р»С?Р?Р? Р?Р?Р?РіР? Р?Р?шеР?Р?РёРєР?РІ Р?С?Р?Р±Р?РіР? С?Р?РґР° - так Р?азС?ваеР?С?С… "кидал" или "РєРёРґРєР?РІ". Р?Р?Рё РїР?С?С?едС?твР?Р? С?азличР?Р?РіР? С?Р?РґР° Р?ахиР?аций завладеваС?С‚ РёС… РґРµР?С?РіР°Р?Рё, С‚Р? РµС?С‚С? "РєРёРґР°С?С‚" РёС…. Р?РїС?еделитС? таких "кидал" С‚С?С?РґР?Р?, Р?Р? Р?Р?Р¶Р?Р?. ДлС? С‚Р?РіР? чтР?Р±С? Р·Р°Р?Р°С?РєРёС?Р?ватС? С?РІР?Рё РїС?РµС?С‚С?РїР?С?Рµ дейС?твиС? Р?Р?Рё С?РёС?теР?атичеС?РєРё С?Р?Р·РґР°С?С‚ Р?Р?РІС?Рµ С?РµС?С?С?С?С?, Р?Р? С?С?С‚С? РёС… Р?Р?шеР?Р?ичеС?РєР?Р№ дейС?телС?Р?Р?С?ти Р?С?таетС?С? РїС?ежР?ей. Владелец РґР?Р?РµР?Р° stop-kidok.xyz С?егР?РґР?С? С?РІР»С?етС?С? С?С?РєРёР? РїС?РёР?РµС?Р?Р? "кидалС?". Р?Р? длителС?Р?С?Р№ РїРµС?РёР?Рґ РІС?РµР?РµР?Рё РёС?РїР?Р»С?Р·С?ет Р»С?дей РІ качеС?тве Р?аживС?, РїС?Р?Р?С?шлС?ет Р?Р?шеР?Р?ичеС?твР?Р? РІ РёР?теС?Р?ете. Р Р°Р?ее Р?Р? РґР»С? запС?ещеР?Р?Р?Р№ РґРµС?телС?Р?Р?С?ти РёС?РїР?Р»С?Р·Р?вал kidalam-net.ru, Р Р?С?РєР?Р?Р?адзР?С? егР? С?же забаР?РёР». Р?алР? С‚Р?РіР?, чтР? РґР°Р?Р?С?Р№ Р?Р?шеР?Р?РёРє Р?Р±РІР?С?Р?РІС?вает РїР?Р»С?Р·Р?вателей, Р?Р? Р?Р° С?РІР?РµР? веб - С?РµС?С?С?С?Рµ С?Р°С?РїС?Р?С?С‚С?Р°Р?С?ет запС?етР?С?С? РёР?С„Р?С?Р?ациС?, С?еклаР?РёС?С?ет запС?ещеР?Р?С?Рµ С‚Р?РІР°С?С?, Р° также С?РµС?РІРёС?С? Рё РґС?С?РіРёРµ РїР?РґР?Р±Р?С?Рµ С?айтС?. РюС?РґС? РїР? Р?тзС?РІР°Р? РїР?Р»С?Р·Р?вателей, РІС?С‚С?павших С? Р?РёР? РІ РєР?Р?такт, Р?РґР?РёР? РёР· Р?С?Р?Р?РІР?С?С… Рё РёР·Р»С?блеР?Р?С?С… С?РїР?С?Р?Р±Р?РІ Р?Р?шеР?Р?ичеС?тва РґР»С? Р?егР? С?РІР»С?етС?С? РґР?бавлеР?РёРµ С?айтР?РІ РєР?Р?РїР°Р?РёР№ Рё Р»С?дей Рє С?ебе РІ "чеС?Р?С?Р№" С?РїРёС?Р?Рє РёР·-Р·Р° С?РєР?Р±С? Р?тзС?РІР?РІ Р?едР?РІР?Р»С?Р?С?С… клиеР?С‚Р?РІ. Р?Р? С?С‚Р?Р?С? Р?ет Р?Рё едиР?Р?РіР? РїР?дтвеС?ждеР?РёС?, Р?Рё едиР?Р?РіР? С?РєС?РёР?Р° РїРµС?епиС?РєРё. ДлС? С‚Р?РіР?, чтР?Р±С? С?Р±С?атС? С?ебС? РёР· С?С‚Р?РіР? абС?С?С?РґР?Р?РіР? С?РїРёС?РєР°, Р?Р?шеР?Р?РёРє С‚С?ебС?ет РґРµР?ежР?С?Рµ С?С?едС?тва. Р’С?С? РїРµС?епиС?РєС? Р?Р? ведет чеС?ез ТелегС?Р°Р?Р?, Р?ткС?РґР° РїР?С‚Р?Р? С?С?азС? же ее С?далС?ет. ВажР?Р? РІ Р?бщеР?РёРё С? РґР°Р?Р?С?Р? Р?Р?шеР?Р?РёРєР?Р? РІС?егда Р±С?С‚С? Р?Р° чекС?, РїС?Р?РґС?Р?С?ватС? каждС?Р№ С?РІР?Р№ шаг, желателС?Р? Р?Р·Р?акР?Р?РёС‚С?С?С? С? Р?тзС?РІР°Р?Рё РґС?С?РіРёС… Р»С?дей. Р?Р?шеР?Р?РёРєРё Рё РёР?теС?Р?ет - РїС?Р?С?С‚С?Р°Р?С?твР? РюР°Р?Р? РїР?Р?С?тие "Р?Р?шеР?Р?ичеС?твР?" РІРєР»С?чает РІ С?ебС? РґР?С?татР?С‡Р?Р? Р±Р?Р»С?С€Р?Рµ РєР?личеС?твР? Р?езакР?Р?Р?С?С… РґРµС?Р?РёР№ РІ С?Р°Р?С?С… С?азличР?С?С… Р?блаС?С‚С?С…. РюС…Р?жие Р?С?Р?Р±РµР?Р?Р?С?ти РїС?РµС?С‚С?РїР?С?С… РґРµС?Р?РёР№: " Р?Р±Р?Р°Р? РґС?С?РіР?РіР? лица; " Р·Р»Р?С?РїР?С‚С?еблеР?РёРµ РґР?РІРµС?РёРµР?; " С?Р?С?шлеР?Р?Р?Рµ РёС?кажеР?РёРµ РёР?С„Р?С?Р?ации или фактР?РІ; " С?Р?С?шлеР?Р?Р?Рµ завладеР?РёРµ С?Р?Р±С?твеР?Р?Р?С?С‚С?С? РґС?С?РіР?РіР? челР?века; "РїС?РёР?Р±С?етеР?РёРµ РїС?ав Р?Р° С‡С?Р¶С?С? С?Р?Р±С?твеР?Р?Р?С?С‚С? Р?Р° Р?езакР?Р?Р?С?С… Р?С?Р?Р?РІР°Р?РёС?С…; " С?С‚С?РµР?леР?РёРµ РІС?Рµ Р?Р±С?тавитС? так, чтР?Р±С? жеС?тва РґР?Р±С?Р?РІР?Р»С?Р?Р? С?Р?глаС?илаС?С? Р?Р° РїС?едлагаеР?С?С? РїС?Р?цедС?С?С? С?Р°Р?Р° РїРµС?едала Р?Р?шеР?Р?РёРєС? личР?С?С? С?Р?Р±С?твеР?Р?Р?С?С‚С? или РїС?ава Р?Р° Р?ее. РюегР?РґР?С? Р?аибР?лее С?Р°С?РїС?Р?С?С‚С?Р°Р?РµР?Р?С?Р?Рё РІРёРґР°Р?Рё завладеР?РёС? С‡С?жиР?Рё РґРµР?С?РіР°Р?Рё С?РІР»С?С?С‚С?С?: 1. РўРµС?С‚Р?РІС?Рµ задаР?РёС?. ТакиР? Р?Р±С?азР?Р? чаС?С‚Р? С?азвР?РґС?С‚ Р?Р?вичкР?РІ, РєР?С‚Р?С?С?Рµ РІ РїР?РёС?ках Р?Р?РІР?Р№ С?абР?С‚С?. Р’Р? РІС?РµР?С? С?Р?Р±РµС?едР?РІР°Р?РёС? РїС?едлагаетС?С? РїС?Р?йти теС?С‚, С?езС?Р»С?татС? РєР?С‚Р?С?Р?РіР? РїР?С‚Р?Р? РёС?РїР?Р»С?Р·С?С?С‚С?С? Р?Р?шеР?Р?РёРєР°Р?Рё, Р° С?Р?РёС?кателС? РїР?Р»С?чает Р?тказ. 2. Р—Р°С?абР?С‚Р?Рє, Р?Рµ РїС?едпР?лагаС?щий РїС?едР?платС? Рё ежеР?РµС?С?С‡Р?С?Р№ РІС?РІР?Рґ С?С?едС?тв. Р?С?Р?Р±РµР?Р?Р? чаС?С‚Р? РїР?падаС?С‚С?С? Р?Р° С?С‚С? С?РґР?чкС? С„С?илаР?С?РµС?С?. РабР?С‚С? Р?цеР?РёРІР°С?С‚ Р?Рµ РїР? РєР?Р?ечР?Р?Р?С? С?езС?Р»С?атС?, Р° РёС?РєР»С?чителС?Р?Р? РїР? Р?РїС?еделеР?Р?Р?Р?С? С?С?Р?РєС?. 3. Р?Р±Р?РµР?Р?С?Рµ Р?РїРµС?ации. ДаР?Р?Р°С? С?С…РµР?Р° РґР?РІР?Р»С?Р?Р? РїС?Р?С?таС?. Р’ РёР?теС?Р?ете Р?Р?Р¶Р?Р? Р?айти Р?Р?Р?РіР? Р?Р±Р?РµР?Р?РёРєР?РІ, РїС?едлагаС?щих РїР?Р»Р?житС? Р?екР?С‚Р?С?С?С? С?С?Р?Р?С?, чтР?Р±С? чеС?ез РІС?РµР?С? РІС?РІРµС?ти РІ Р?РµС?РєР?Р»С?РєР? С?аз Р±Р?Р»С?С€С?С?. ЧелР?век С?Р?глашаетС?С? закиР?С?С‚С? РґРµР?С?РіРё РІ Р?Р±Р?РµР?Р?РёРє, Р?Р? РІС?РІРµС?ти РёС… Р?Р±С?атР?Р? С?же Р?Рµ РїР?Р»С?чаетС?С?. 4. Р?С?Р?дажа РїС?Р?РґС?кции Р»С?Р±Р?РіР? Р?азР?ачеР?РёС? РїР?С?С?едС?твР?Р? РІС?Р?С?шлеР?Р?С?С… РёР?теС?Р?Рµ-Р?агазиР?Р?РІ. Р¤Р?С?Р?Р° заказа РІ Р?РёС… С?Р?РІРµС?шеР?Р?Р? РёРґРµР?тичР?Р° С‚Р?Р№, РєР?С‚Р?С?Р°С? РёР?еетС?С? РІ Р?Р°С?С‚Р?С?щеР? Р?агазиР?Рµ. Р?РґР?акР? РїРµС?РµС?лав РґРµР?С?РіРё РІ Р?платС? Р·Р° С‚Р?РІР°С? РІ такР?Р№ Р?агазиР?, РїР?РєС?пателС? Р?Рµ РїР?Р»С?чит Р?Рё С‚Р?РІР°С?Р°, Р?Рё РґРµР?ег. 5. Р’Р·Р»Р?Р? С?С‚С?Р°Р?РёС†С? РІ С?Р?циалС?Р?Р?Р№ С?ети. ТакиР? Р?Р±С?азР?Р? Р?Р?шеР?Р?РёРєРё Р?владеваС?С‚ РІС?ей личР?Р?Р№ РёР?С„Р?С?Р?ацией РїР?Р»С?Р·Р?вателС?, Р° также Р?РµС?едкР? егР? С?лектС?Р?Р?Р?С?Р? РєР?шелС?РєР?Р?. 6. БлагР?твР?С?ителС?Р?Р°С? РїР?Р?Р?С‰С?. РюС?щеС?твС?ет Р?Р?Р?жеС?твР? С?еалС?Р?С?С… Р»С?дей, Р?С?ждаС?щихС?С? РІ РїР?Р?Р?щи. Р?Р?Р»С?Р·С?С?С?С? С?тиР?, РїС?РµС?С‚С?РїР?РёРєРё С?Р?Р·РґР°С?С‚ РїР?дделС?Р?С?Рµ С?С‚С?Р°Р?РёС†С? Рё С?РїР?С?Р?Р±Р?С? РёР·РіР?С‚Р?РІРёС‚С? даже РїР?дделС?Р?С?Рµ РґР?РєС?Р?РµР?С‚С?. 7. Р?чаС?тие РІ Р»Р?теС?РµС?С…. Р”Р?РІР?Р»С?Р?Р? РїР?РїС?Р»С?С?Р?Р°С? С?С…РµР?Р°, РїС?Рё РєР?С‚Р?С?Р?Р№ челР?ек РІР»Р?жив Р?ебР?Р»С?С€С?С? С?С?Р?Р?С?, С?Р?С?вет РєС?С€, Рё РІ С?С‚Р? РґР? С?РёС… РїР?С? РІРµС?С?С‚ Р?Р?Р?РіРёРµ. Р—Р»Р?С?Р?С?шлеР?Р?РёРєРё С?Р?Р·РґР°С?С‚ С?айтС?, Р?Р° РєР?С‚Р?С?С?С… С?азР?ещаетС?С? РёР?С„Р?С?Р?ациС? Р? Р?аибР?лее РІС?РіР?РґР?С?С… С?С?Р»Р?РІРёС?С… РёРіС?С? Рё Р±Р?Р»С?ших РІС?РёРіС?С?шах. Р’Р»Р?жив РґРµР?С?РіРё, С? РїР?Р»С?Р·Р?вателС? РїР?Р»С?чаетС?С? лишС? Р?РµС?РєР?Р»С?РєР? С?аз РёС?РїС?татС? С?РІР?С? С?дачС?, Р° далС?ше РґР?С?С‚С?Рї закС?С?ваетС?С?. РюР»Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? РёРґРµР?тификации Р?Р?шеР?Р?РёРєР?РІ заклС?чаетС?С? РІ С‚Р?Р?, чтР? Р?Р?Рё РїР?С?С‚Р?С?Р?Р?Р? С?Р?Р·РґР°С?С‚ РєР?РїРёРё С?айтР?РІ, Р?РµР?С?С? РІ РёС… Р?азваР?РёРё Р?РґРёР? или Р?РµС?РєР?Р»С?РєР? С?РёР?РІР?Р»Р?РІ Р—Р°Р?етитС? такС?С? РїР?РґР?РµР?С? Р?чеР?С? С?Р»Р?Р¶Р?Р?. ДаР?Р?С?Рµ С?РµС?С?С?С?С?, как РїС?авилР?, РґР°С?С‚ РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? Р?Р?шеР?Р?РёРєР°Р? Р?РїС?С?С‚Р?шатС? С?лектС?Р?Р?Р?С?Рµ РєР?шелС?РєРё РїР?Р»С?Р·Р?вателей С? РїР?Р?Р?С‰С?С? С?азличР?С?С… РІРёС?С?С?Р?РІ.
  Вернуться к списку всех тем форума