Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  автР?С?РµС?РІРёС? С?РµР?Р? Автор: SarahLof
  Отправлено: 04 декабря 2021 в 13:44
  Р’С‚Р?С?Р?Рµ РїР?РєР?леР?РёРµ Renault Logan РїС?Р?даетС?С? РІ Р Р?С?С?РёРё С? 2012 РіР?РґР°, РІ 2018 Р?ашиР?Р° РїРµС?ежила Р?Р±Р?Р?влеР?РёРµ. Р?С?Р°С?РёРІС?Р? егР? Р?Рµ Р?азватС?, затР? С?РїР?С?Р?Р±Р?С?Р? в?” запС?Р?С?С‚Р?. В«Р?Р?РіР°Р?В» РІС?Р±РёС?Р°С?С‚ Рё РґР»С? Р?егапР?лиС?Р?РІ С? РїС?Р?валившиР?С?С? Р°С?фалС?С‚Р?Р?, Р?ткС?С?С‚С?Р?Рё Р»С?РєР°Р?Рё Рё В«С?РІР°Р?С?Р?РёВ» РєС?Р°С?Р?Рё С‚С?Р°Р?вайР?С?С… РїС?тей, Рё чтР?Р±С? РєС?Р?шечР?С?С… РґРµС?евС?шек С? затР?плеР?Р?С?Р?Рё РїРµС?чаР?С?Р?Рё РґР?С?Р?РіР°Р?Рё, С?Р?Р°Р?Рё Рё С?хабаР?Рё. ЧеР? РґР?С?РµС?тайлиР?РіР?РІС?Р№ автР?Р?Р?Р±РёР»С? Р?тличаетС?С? чеС?ез Р?Р±Р?Р?влеР?Р?Р?РіР?, чтР? РІС…Р?РґРёС‚ РІ РєР?Р?плектациС? Рё РїР?РґР?Р±Р?Р? РІС?Р±С?атС? «РеР?Р? Р?Р?РіР°Р?В» РІС‚Р?С?Р?РіР? РїР?РєР?леР?РёС? Р?Р° РІС‚Р?С?ичке, С?азбиС?аеР?С?С? РІ С?татС?Рµ. Р?Р·Р·Р° РєР?С‚Р?С?С?Р№ Р»С?Р±С?С‚ Renault Logan автР? РепС?тациС? В«Р?Р?РіР°Р?а» велика. Р?Рµ Р?аедиР?Рµ РіР?Рґ Р?Р? С?таР?Р?РІРёР»С?С? лидеС?Р?Р? РїС?Р?даж РІ Р Р?С?С?РёРё. РўР?РєР?Р? РїР?С?ле задР?РёР№ Р?РµС?С?С† С‡С?ез avtocod.ru егР? РїС?Р?РІРµС?или 11 644 С?аза. ТакаС? РІР?С?С‚С?ебР?РІР°Р?Р?Р?С?С‚С? С?РІС?Р·Р°Р?Р° С? качеС?тваР?Рё автР?. Р?Р±С?Р»С?живаетС?С? Р?ашиР?Р° Р±С?джетР?Р?, РїР?С‚Р?Р?С? С?РєР?Р»С?РєР? Р±Р?Р»С?шиР?С?твР? запчаС?тей Рё РєР?Р?плектС?С?щих РїС?Р?РёР·РІР?РґРёС‚С?С? РІ Р Р?С?С?РёРё. Р’Р?С?С‚С?Рё РїС?Р?С?С‚Р?С?Р?Р?: Рё Р?Р° задР?РµР? С?С?РґС? С?РёРґРµР?РёР№ РґР?ждС? Р?РµС?та, Рё багажР?РёРє РІР?РµС?тителС?Р?С?Р№. РўР?Р»С?РєР? Р±Р?Р»С?ше РІС?егР? В«Р?Р?РіР°Р?В» Р»С?Р±С?С‚ РїР?С?ле С?Р?РµС?РіР?РµР?РєС?С? Рё Р?РµС?биваеР?С?С? РїР?РґРІРµС?РєС?. Р?Р? Р?Рµ РїС?РёС‚Р?С?Р?аживает РїС?ед «лежачиР?Рё РїР?лицейС?РєРёР?РёВ», С€С?Р?Р?РІС?Р?Рё РїР?Р»Р?С?Р°Р?Рё, С?азбитС?Р?Рё С?елС?С?Р°Р?Рё, С?Р?Р°Р?Рё Рё РєС?РёРІС?Р?Рё заплаткаР?Рё. Также читайте: Р?С‚Р? С‚С?С‚ Р±РёР·Р?РµС?-папа: Р±С?Р°Р?С? Renault Guide Рё Fiat Ducato ЧеР? РєР?Р?плектС?С?С‚С?С? В«Р?Р?РіР°Р?С?В» автР? Две РІРµС?С?РёРё Р?Р?С‚Р?С?Р° 1,6 Р» РґР»С? 82 Рё 113 Р». С?. С?абР?таС?С‚ РІ РїР°С?Рµ С? Р?ехаР?ичеС?РєР?Р№ РєР?С?Р?Р±РєР?Р№. Р?РІС‚Р?Р?атР?Р? РєР?Р?плектС?етС?С? 1,6-литС?Р?РІС?Р№ двигателС? РґР»С? 102 «лР?шади». Р?ладший Р?Р?С‚Р?С? С? 82 Р». С?. РґР?РІР?Р»С?Р?Р? РїС?РёС?Р»С?живатС? РїС?Р?С‚С?Р¶Р?Р?, ежели С?ледР?ватС? Р?РёР? Р?С‚Р?РµР?Р?Р? С?хаживали. Р?РґР?Р?РІС?РµР?РµР?Р?Р? РїР?С?ле РїР?РєС?РїРєРё Р?РµР?С?йте ГРР?, Р?Р? С‚С?ебС?ет Р·Р°Р?РµР?С? каждС?Рµ 60 С‚С?С?. РєР?. Р? каждС?Рµ 30 С‚С?С?. РєР? РёР·-Р·Р° Р?С‚С?С?С‚С?твиС? РіРёРґС?Р?РєР?Р?РїРµР?С?атР?С?Р?РІ РїС?идетС?С? С?егС?лиС?Р?ватС? зазР?С?С? клапаР?Р?РІ. Р?Рµ С?Р?Р?С‚С?ите Р?Р° С‚Р?, РєР?С‚Р?С?С?Р№ С? Р?Р?С‚Р?С?Р° С‚Р?Р»С?РєР? 82 «лР?шади»: Р?Р?Рё РїР?С‚С?еблС?С?С‚ 10 Р» С‚Р?плива Р?Р° 100 РєР?! Р?Р?Р?Р? Р?тделС?Р?Р? Р?Рµ С‚С?ебС?ет С?С…Р?РґР°, Р?адР? С‚Р?Р»С?РєР? С?егС?Р»С?С?Р?Р? Р?РµР?С?С‚С? Р?Р°С?Р»Р? РІ РєР?С?Р?Р±РєРµ. Р?Р?С‚Р?С? РґР»С? 102 С?РёР»С? Р?Р?С‰Р?ее, С‚Р?Р»С?РєР? [url=https://renault.automir-dv.ru/]автР?С?РµС?РІРёС? С?РµР?Р?[/url] егР? С…С?абС?Р?С?С‚С? В«С?С?едает» Р?Р?Р?Р? в?” С‚Р?С?Р?РїРёС‚С? Р?Р° В«Р?Р?РіР°Р?е» Р?Рµ РїР?Р»С?читС?С?. Р? С‚Р?Р?С? же двигателС? РїС?РёРІРµС?едлив Рє качеС?твС? Р±РµР?Р·РёР?Р°. Ежели залС?ете Р?РёР·РєРёР№, РїС?идетС?С? С?вакС?РёС?Р?ватС? Р?ашиР?С? РїС?едваС?ителС?Р?Р? ближайшегР? С?РµС?РІРёС?Р°. Р РµР?РµР?С? ГРР? также С‚С?ебС?ет Р·Р°Р?РµР?С? каждС?Рµ 60 С‚С?С?. РєР?. Р?Р?Р?Р? С? В«Р?Р?РіР°Р?а» так С?ебе: капС?РёР·Р?С?Рµ, Р±С?С?С‚С?Р? РїРµС?егС?еваС?С‚С?С? Рё Р?РµС?едкР? Р»Р?Р?Р°С?С‚С?С?. Даже РїС?РёС?С?С‚С?твие РґР?лжР?Р?Р? Р?Р±С?Р»С?живаР?РёРё Рё аккС?С?атР?Р?Р№ езде автР?Р?атичеС?РєРёРµ РєР?С?Р?Р±РєРё Р?акР?Р?ец РґР?живаС?С‚ РїС?ежде 100 С‚С?С?. РєР? без капиталС?Р?Р?РіР? С?РµР?Р?Р?та. автР? 113-С?РёР»С?Р?С?Р№ Р?Р?С‚Р?С? в?” Р»С?чшее РїС?РёР?Р±С?етеР?РёРµ Р?Р° РІС‚Р?С?ичке. Р? С?С‚Р?РіР? двигателС? РїС?Р?пали РїС?Р?блеР? С? Р?Р?Р?Р?, РїР?С‚Р?Р?С? чтР? РєР?Р?плектС?С?С‚С?С? Р?Р?Рё как Р?ехаР?РёРєР?Р№. Р?Р?С‰Р?Р?С?ти двигателС? хватает чтР?Р±С? Р?Р±РіР?Р?Р?РІ Р?Р° С‚С?Р°С?С?Рµ Рё РґРёР?Р°Р?РёС‡Р?Р?Р№ ездС? С?Р?Р?Р±С?азР?Р? РіР?С?Р?РґС?, Р?Р°С?РєР?Р»С?РєР? С?С‚Р? РІРµС?Р?С?С‚Р?Р? Р±С?С‚С? 1,6-литС?Р?РІР?Р? двигателе. ГидС?Р?РєР?Р?РїРµР?С?атР?С?С? Р?Р° С?С‚Р?Р? Р?Р?С‚Р?С?Рµ С‚Р?же Р?С‚С?С?С‚С?твС?С?С‚, затР? РІР·Р°Р?РµР? С?РµР?Р?С? С?С‚Р?РёС‚ С?С?Рґ ГРР?, Р° С?ледР?вателС?Р?Р?, Р?РµР?С?С‚С? Р?С?Р¶Р?Р? Р?Рµ каждС?Рµ 60 С‚С?С?С?С‡, Р° Р?РґР?аждС? РІ 100 С‚С?С?. РєР?. Р’РµС?С? С?РµС?С?С?С? Р?Р?С‚Р?С?Р?РІ в?” близ 400 С‚С?С?. РєР?, Р?РґР?акР? Р?Р?дели РїС?едС?РґС?щегР? РїР?РєР?леР?РёС? В«Р?Р?РіР°Р?В» С…Р?дили даже Р±Р?Р»С?ше. Эти двигатели РїС?Р?С?С‚С?Рµ, РїР?С‚Р?Р?С? Рё С€С?титС? Р?С?Р?Р±Р? РІ Р?РёС… Р?ечеР?С?. ГлавР?Р?Рµ, Р?С…С?Р°Р?С?С‚С? Р·Р° техР?ичеС?РєРёР? С?Р?С?С‚Р?С?Р?РёРµР?. Р? С?Р?жалеР?РёС?, «РеР?Р? Р?Р?РіР°Р?В» РєР?Р?плектС?етС?С? С‚Р?Р»С?РєР? Р?РґР?Р?Р№ РїР?РґС?шкР?Р№ безР?РїР°С?Р?Р?С?ти. Р’РґР?бавР?Рє Р?РґР?Р° РґР?С?С‚С?РїР?Р° С‚Р?Р»С?РєР? РІ С‚Р?РїР?РІС?С… РєР?Р?плектациС?С…. Р?Р?С?С?РґР?Рє РєР?Р?С‚С?Р?Р»С? С?С?С‚Р?йчивР?С?ти РїС?едлагаетС?С? С‚Р?Р»С?РєР? РёР·Р·Р° РґР?РїР?Р»Р?ителС?Р?С?С? платС?. РюледР?вателС?Р?Р? Р?РєР?Р»Р? РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?ти Р±РµС?ите Р?ашиР?С? РІ Р?акС?РёР?алС?Р?Р?Р№ РєР?Р?плектации Рё С? ESP.
  Вернуться к списку всех тем форума