Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  С?РєР?Р»С?РєР? С?С‚Р?РёС‚ РїС?Р?шитС? РґРёРїР»Р?Р?Р?С?С? С?абР?С‚С? Автор: JacobHaida
  Отправлено: 28 ноября 2021 в 16:52
  ДиплР?Р? (РґРёРїР»Р?Р?Р?Р°С? Р·Р°Р?С?тие) в?“ РІС?РїС?С?РєР?Р°С? квалификациР?Р?Р?Р°С? Р·Р°Р?С?тие (Р’Р?Р ) С?С‚С?РґРµР?та, чтР? закаР?чивает С?чебР?Р?Рµ заведеР?РёРµ. Р?Р° С?егР?РґР?С?С€Р?РёР№ РґРµР?С? Р?Р±С?Р·Р°Р?С? Р?С‚С?ажатС? РґРёРїР»Р?Р?Р?С?С? С?абР?С‚С? С?С‚С?РґРµР?С‚С?, РєР?С‚Р?С?С?Рµ закаР?чиваС?С‚ РІС?С?Р?та бакалавС?Р° Рё С?С‚С?РґРµР?С‚С?, закаР?чиваС?щие Р?агиС?С‚С?атС?С?С?. Р’РїС?Р?чеР? зачаС?С‚С?С? РІ Р?агиС?С‚С?атС?С?Рµ С‚С?ебС?С?С‚ защитС? РґРёС?С?РµС?тации, С?ледР?вателС?Р?Р? РґРёРїР»Р?Р?Р?Р°С? РїС?Р?изведеР?РёРµ РІ такР?Р? С?Р»С?чае Р?Рµ актС?алС?Р?Р°. Рю 2013 РІР?Р·С?Р°С?С‚ С?С?Р?РІРµР?С? С?пециалиС?та РёС?чез РІ РїС?Р?РіС?Р°Р?Р?Рµ Р?Р±С?чеР?РёС? С?С‚С?РґРµР?С‚Р?РІ. РўРµ, РєС‚Р? желает РїР?Р»С?читС? РїР?Р»Р?Р?Рµ РІС?С?шее Р?Р±С?азР?РІР°Р?РёРµ, РґР?лжР?С? РїР?С?С‚С?РїРёС‚С? затеР? бакалавС?Р° Р?РґР?Р?РІС?РµР?РµР?Р?Р? РІ Р?агиС?С‚С?атС?С?С?. ДиплР?Р?Р?Р°С? Р·Р°Р?С?тие в?“ С?С‚Р? С?Р°Р?Р°С? важР?Р°С? С?абР?та С?С‚С?РґРµР?та, РєС‚Р? закаР?чивает РёР·РІРµС?С‚Р?С?Р№ С?С?Р?РІРµР?С? Р?Р±С?азР?РІР°Р?РёС?. Р?Р?Р° РёР?еет С?Р?Р?тветС?твС?С?С‰С?С? С?С‚С?С?РєС‚С?С?С?. РюС‚Р?РёС‚ Р?С‚Р?етитС?, чтР? РґРёРїР»Р?Р?Р?Р°С? С?РїС?ажР?РµР?РёРµ РїР? РіС?Р?Р°Р?итаС?Р?С?Р? Рё техР?ичеС?РєРёР? Р?Р°С?РєР°Р? РєР°С?РґРёР?алС?Р?Р? Р?тличаетС?С?. Ежели РіС?Р?Р°Р?итаС?Р?Р°С? С?Р?РґРµС?жаР?РёРµ в?“ С?С‚Р? С‚Р?РєР?Р? С?Р±Р?С? Р?С?Р¶Р?Р?Р№ РёР?С„Р?С?Р?ации, РєР?С‚Р?С?С?С? Р?Р?Р¶Р?Р? Р?С‚С?С?катС? РІ РёР?теС?Р?ете, РїРµС?ефС?азиС?Р?ватС? Рё РіС?Р°Р?Р?С‚Р?Р? Р?С„Р?С?Р?РёС‚С?, С‚Р? техР?ичеС?РєР°С? С?абР?та в?“ С?С‚Р? забР?тливС?Р№ С‚С?С?Рґ, какР?Р№ РїР?РґС?азС?Р?евает С?Р»Р?Р¶Р?ейшие С?Р°С?четС?, С?Р±Р?С? С?татиС?тичеС?РєРёС… РґР°Р?Р?С?С…, Р°Р?ализ РїР?казателей. Р?Р?дделатС? РїС?актичеС?РєС?С? РїР?С?циС? такР?Р№ С?абР?С‚С? Р?евР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?. Р?Р?РµР?Р?Р? РїР?С?С‚Р?Р?С?, С?азве ваша С?Р?РґРµС?жаР?РёРµ РєР°С?аетС?С? техР?ичеС?РєР?Р№ Р?Р°С?РєРё, С? РІР°С? РіС?С?Р·С‚С? РґРІР° РІР°С?РёР°Р?та: РІРєР?Р?ец РїС?Р?РґР?лжителС?Р?Р? Р?тгадС?ватС? задачи, Р±РµС?РїС?РµС?таР?Р?Р? РїС?Р?С?С? РїР?Р?Р?щи С? Р?Р°С?С‡Р?Р?РіР? С?С?РєР?РІР?дителС?, или же Р?бещатС? РґРёРїР»Р?Р?Р?С?С? С?абР?С‚С? С? РїС?Р?феС?С?РёР?Р?алР?РІ. ДлС? С?С?РєР?Р?Р?Р?РёС‚С? РІС?РµР?С? Рё С?Р?С…С?Р°Р?РёС‚С? С?епС?тациС? РІ лице С?С?РєР?РІР?дителС?, Р?С? С?екР?Р?РµР?РґС?РµР? РґС?С?РіР?Р№ РІР°С?РёР°Р?С‚. ДиплР?Р?Р?Р°С? С?Р?Р·РґР°Р?РёРµ в?“ С?С‚Р? РґР?С?татР?С‡Р?Р? Р?Р±С?РµР?Р?С?Р№ Р?Р±С?аз РґРµС?телС?Р?Р?С?ти, С?ледР?вателС?Р?Р? Р?Р?Р?РіР?РєС?атР?Р? РїР?РёС?Рє РёР?С„Р?С?Р?ации С?ади Р?ее С?таР?Р?РІРёС‚С?С? С?Р»Р?Р¶Р?Р?Р№ задачей. РўС?ттР? С?Р?С?тавлС?етС?С? плаР? РґРёРїР»Р?Р?Р?Р?Р№ С?абР?С‚С?, чтР? С?С‚Р?С‡Р?С?етС?С? Рё С?Р?глаС?Р?РІС?ваетС?С? С? Р?Р°С?С‡Р?С?Р? С?С?РєР?РІР?дителеР?. Р?С?Р?ект РґРёРїР»Р?Р?Р?Р?Р№ С?абР?С‚С? РїС?едС?тавлС?ет С?Р?Р±Р?Р№ теР?Р° РґРёРїР»Р?Р?Р°, С‚Р? РµС?С‚С? РІРµС?С? РїС?Р?РєС‚С? РґРёРїР»Р?Р?Р?Р?Р№ С?абР?С‚С? РІ С?С‚С?Р?РіР?Р№ РїР?С?ледР?вателС?Р?Р?С?ти. Р­С‚Р? Р·Р?ачителС?Р?Р? С?РїС?Р?щает РїР?РёС?Рє РёР?С„Р?С?Р?ации Рё Р?апиС?Р°Р?РёРµ С?абР?С‚С?. Р?С?Р?ект в?“ С?С‚Р?, С?РІР?егР? С?Р?РґР°, РіС?афик вашей С?абР?С‚С?, РїР?С?ледР?вателС?Р?Р?С?С‚С? дейС?твий, С?С‚С?Р?РµР?РёРµ Р?С?С?лей. Р?С?Р¶Р?Р° РїР?Р?Р?С‰С? РІ Р?апиС?Р°Р?РёРё РґРёРїР»Р?Р?Р°? Р?С? - Р±РёС?жа РїС?Р?феС?С?РёР?Р?алС?Р?С?С… автР?С?Р?РІ (РїС?епР?давателей Рё РґР?цеР?С‚Р?РІ РІС?Р·Р?РІ). Рюдача С?абР?С‚С? РїР? главаР?. Р?Р?икалС?Р?Р?С?С‚С? Р±Р?лее 70%. Р?С?авки РІР?Р?С?РёР? Р±РµС?платР?Р?. Р?Р?Р?С?С‚С?С?кциС? РґРёРїР»Р?Р?Р° Р?С?Р±Р°С? С?С‚С?РґРµР?чеС?РєР°С? РїС?Р?изведеР?РёРµ РґР?лжР?Р° С…Р°С?читС? Р?Р±С?зателС?Р?С?Рµ С?леР?РµР?С‚С?. ДиплР?Р?Р?Р°С? делаР?РёРµ С?Р?С?С‚Р?РёС‚ РёР· 3 глав, каждаС? РёР· РєР?С‚Р?С?С?С… РёР?еет РїС?РёР?Р°Р?РєР° Р?С?Р?Р±РµР?Р?Р?С?ти. РюледР?вателС?Р?Р?, РґРёРїР»Р?Р?Р?Р°С? изделие РґР?лжР?Р° РґР?РІР?Р»С?С?твР?ватС? такие главС?: РўРµР?С?етичеС?РєР°С? РєР»Р?Рє в?“ С?С‚Р? РёР?С„Р?С?Р?ациС? РїР? теР?Рµ С?абР?С‚С?, РєР?С‚Р?С?Р°С? С?Р?Р±С?Р°Р?Р° РёР· С?азличР?С?С… РёС?С‚Р?С‡Р?РёРєР?РІ. ВажР?Р?, РєР?С‚Р?С?С?Р№ С?Р?РІРµС?шеР?Р?Р? РІРµС?С‚С? РґР?лжР?С? РєС?Р°С?Р?ватС?С?С? актС?алС?Р?С?Р?Рё, С‚Р? РїРµС?екС?С?РёС‚С? Р±С?атС? РёС… Р?С?Р¶Р?Р? РёР· С?чебР?РёРєР?РІ, РІС?РїС?щеР?Р?С?С… Р?Рµ Р±Р?лее чеР? 3 РіР?РґР° Р?азад. Р?РїРёС?Р°Р?РёРµ РїС?актичеС?РєР?Р№ чаС?ти. Р—РґРµС?С? РІР°Р? Р?С?ждатС?С?С? С?Р?Р±С?атС? Р?Р°С?С‡Р?С?Рµ С?абР?С‚С? Рё РґС?С?РіРёРµ С‚С?С?РґС?, РєР?С‚Р?С?С?Рµ РїР?РґС…Р?РґС?С‚ Рє вашей теР?Рµ. Р?епР?С?С?едС?твеР?Р?Р? ваше РёС?С?ледР?РІР°Р?РёРµ. Р?Р° Р?С?Р?Р?РІРµ РїР?Р»С?чеР?Р?С?С… С?ведеР?РёР№ РІР°Р? Р?С?Р¶Р?Р? Р?Р±Р?Р°Р?С?ватС? РёС?РїС?таР?РёРµ вашей теР?С?. Р?РµС?РІР°С? главР?Р?С?РїС?авлС?С?щий в?“ чиС?таС? теР?С?РёС?. Р—РґРµС?С? РІС? Р?Р?жете РїС?РёРІРµС?ти РёР·Р?Р±С?ажеР?РёРµ С?азличР?С?С… теР?С?етичеС?РєРёС… Р°С?пектР?РІ теР?С? вашей РґРёРїР»Р?Р?Р?Р?Р№ С?абР?С‚С?. ГлавР?Р?Рµ, РґР»С? РёС?С‚Р?С‡Р?РёРєРё Р±С?ли актС?алС?Р?С?Р?Рё (Р?Рµ С?таС?ше 3-С… лет). Р’С‚Р?С?Р°С? РіР?С?РїР?РґРёР? РґРёРїР»Р?Р?Р?Р?Р№ С?абР?С‚С? РїР?РґС?азС?Р?евает С‚Р?лпа РґР°Р?Р?С?С… РёР· РґС?С?РіРёС… Р?Р°С?С‡Р?С?С… С?абР?С‚. Р’С? РґР?лжР?С? ейей РїР?Р?С?С‚С? Р?етР?РґС?, РєР?С‚Р?С?С?Рµ РёС?РїР?Р»С?Р·Р?валиС?С? РІ С?абР?тах. ЖелателС?Р?Р? С?Р?С?тавитС? таблицС?, РІ РєР?С‚Р?С?С?С? РІРєР»С?чеР?Р° РёР?С„Р?С?Р?ациС? РёР· РІС?ех Р?Р°С?С‡Р?С?С… С?абР?С‚, РІС?Р±С?Р°Р?Р?С?С… РІР°Р?Рё, дабС? Р?РґР?акР? Р?етР?РґС? Р±С?ли С? РІР°С? Р?акаР?С?Р?Рµ глазаР?Рё. РўС?етС?С? РїС?едвР?дителС? РґР?лжР?Р° С?Р°Р? С?Р?С?С‚Р?С?С‚С? РёР· вашегР? РёС?С?ледР?РІР°Р?РёС?. Р?кажите, С? какиР?Рё РёС?С…Р?РґР?С?Р?Рё РґР°Р?Р?С?Р?Рё РІС? С?абР?таете, какие Р?етР?РґС? С?ешеР?РёС? РїС?Р?блеР?С? РёС?РїР?Р»С?Р·С?ете, чеР? РїР?лезР?С? С?ти Р?етР?РґС?, чеР? Р?Р?Рё Р»С?чше РґС?С?РіРёС…. Р?пишите течеР?РёРµ вашегР? РёС?С?ледР?РІР°Р?РёС?, РІС?егда С‚С?С?РґР?Р?С?ти, С? РєР?С‚Р?С?С?Р?Рё РІР°Р? РїС?ишлР?С?С? С?С‚Р?лкР?С?С‚С?С?С?. Р?С?чшиР? РІР°С?РёР°Р?С‚Р?Р? РґР»С? вашей С‚С?етС?ей главС? РґР?РІР?Р»С?Р?Р? РїС?едлР?житС? Р?едавР?РёР№, Р±Р?лее С?ффективР?С?Р№ Р?етР?Рґ С?ешеР?РёС? РїС?Р?блеР?С?. Ежели РІР°Р? Р?Рµ С?далР?С?С? егР? С?азС?абР?татС?, С?кажите, какС?С? РїС?Р?блеР?С?, РєР?С‚Р?С?С?С? С?Р?Р?РІР° Р?РёРєС‚Р? Р?Рµ затС?агивал, РІС? С?РїР?С?Р?Р±Р?С? С?ешитС?. Р’С?РєР»С?чаС? Р?Р±С?зателС?Р?С?С… С?азделР?РІ, РґРёРїР»Р?Р?Р?Р°С? РїС?Р?изведеР?РёРµ РґР?лжР?Р° Р?Р±Р?РёР?атС? такие РїС?Р?РєС‚С?: РўРёС‚С?Р»С?Р?С?Р№ лиС?С‚, РєР?С‚Р?С?С?Р№ Р?С„Р?С?Р?Р»С?етС?С? РїР? Р?Р±С?азцС?. Р•С?ли РІР°Р? егР? Р?Рµ РІС?дали, РїР?РїС?Р?С?ите егР? С? Р?Р°С?С‡Р?Р?РіР? С?С?РєР?РІР?дителС? или Р?Р° вашей кафедС?Рµ; РюР?РґРµС?жаР?РёРµ. Р?апР?РґР?Р±РёРµ РїС?авилР?, С?С‚С?РґРµР?С‚С? Р?С„Р?С?Р?Р»С?С?С‚ РґРёРїР»Р?Р?Р?С?С? С?абР?С‚С? РІ РІР?С?РґРµ, РєС‚Р? РёР?еет РїР?лезР?С?С? С„С?Р?кциС? автР?Р?атичеС?РєРё РІС?С?С‚С?аиватС? С?Р?РґРµС?жаР?РёРµ. Р’Р?С?РїР?Р»С?Р·С?йтеС?С? РµС?, РІР?еже С?С?РєР?Р?Р?Р?РёС‚С? С?Р№Р?С? РІС?РµР?РµР?Рё. Р?С„Р?С?Р?леР?РёРµ С?Р?РґРµС?жаР?РёС? РІР?С?РїС?ещаетС?С? РІС?РґС?Р?атС? С?Р°Р?Р?С?С‚Р?С?телС?Р?Р?. Р?С‚Р?С‡Р?ите С? Р?Р°С?С‡Р?Р?РіР? С?С?РєР?РІР?дителС? либР? РїС?Р?С?Р?Р?С‚С?ите РІ Р?етР?дичке, РІРґС?С?Рі РґР?лжР?Р? казатС?С?С? ваше РєР?шт; ВведеР?РёРµ, Р?Р±С?РµР? РєР?С‚Р?С?Р?РіР? С?Р°С?С?читаР? РґР»С? 1-3 лиС?та. Р’Р? введеР?РёРё С?Р°С?С?Р?Р?С‚С?ите актС?алС?Р?Р?С?С‚С? РІС?Р±С?Р°Р?Р?Р?Р№ теР?С?, Р?РїС?еделите РїС?Р?блеР?атикС?, цели Рё задачи РґРёРїР»Р?Р?Р?Р?Р№ С?абР?С‚С?; ЗаклС?чеР?РёРµ в?“ С?аздел, РІ РєР?С‚Р?С?Р?Р? Р?адР? С?казатС? С?тадиС? РґР?С?тижеР?РёС? цели, Р?Р°С?РєР?Р»С?РєР? Р?С? С?Р?Р?гли РІС?РїР?Р»Р?РёС‚С? С?Р?РІРµС?шеР?Р?Р? задачи. Р?епС?РµР?РµР?Р?Р? С?кажите актС?алС?Р?Р?С?С‚С? РґРёРїР»Р?Р?Р?Р?Р№ С?абР?С‚С? С?ади С?азличР?С?С… Р?С‚С?Р°С?лей: С?РєР?Р?Р?Р?РёРєРё, РїР?литики, Р?бщеС?тва Рё С‚. Рґ. Р?Р?РІРµР?таС?С? РёС?РїР?Р»С?Р·С?РµР?Р?Р№ литеС?атС?С?С?. Р­С‚Р?С‚ С?аздел также Р?С„Р?С?Р?Р»С?етС?С? РІ С?Р?Р?тветС?твии С? Р?етР?дичкР?Р№. Р?Р? Р?Р±С?Р·Р°Р? заклС?чатС? Р?РёР?РёР?С?Р? 20 РёС?С‚Р?С‡Р?РёРєР?РІ. Р­С‚Р? Р?Р?РіС?С‚ РёР?етС?С?С? РєР?РёРіРё, С?чебР?РёРєРё, Р¶С?С?Р?алС?, Р?Р°С?С‡Р?С?Рµ С?абР?С‚С?, РґР?РєС?Р?РµР?С‚С?, С?айтС?. Р‘С?РґРµ РІС? РёС?РїР?Р»С?Р·С?ете РёР?теС?Р?ет, С‚Р? РІС?Р±РёС?айте едиР?С?твеР?Р?Р? Р?фициалС?Р?С?Рµ С?айтС?, РґР»С? РєР?С‚Р?С?С?С… Р?авеС?Р?С?РєР° С?Р?РґРµС?житС?С? РїС?авдиваС? актС?алС?Р?Р°С? РёР?С„Р?С?Р?ациС? (РїС?едпР?Р»Р?жиР?, Р Р?С?С?тат). Р?Р?Р?Р?ите Р? чаС?С‚С?, чтР? http://sovetonk.ru/forum/user/90490/ РґРёРїР»Р?Р?Р?Р°С? С?РїС?ажР?РµР?РёРµ С?Р?Р?Р?ителС?Р?Р? ли Р?Р±Р?йдетС?С? без РІРєР»С?чеР?РёС? РІ текС?С‚ таблиц, РіС?афикР?РІ Рё С?РёС?С?Р?РєР?РІ. Р?С?чше С‚Р?Р»С?РєР? каждС?Р№ РіС?афик либР? таблицС? Р?Р°Р?Р?С?РёС‚С? РґР»С? безС?азделС?Р?Р? лиС?С‚. Р?Рµ С?екР?Р?РµР?РґС?етС?С? С?азбавлС?С‚С? текС?С‚ РґРёРїР»Р?Р?Р?Р?Р№ С?абР?С‚С? такиР?Рё РґР°Р?Р?С?Р?Рё, С?ледР?вателС?Р?Р? РІС?Р?Р?С?ите РёС… РІ С?пециалС?Р?С?Рµ РїС?РёР»Р?жеР?РёС? Рє РґРёРїР»Р?Р?Р?Р?Р№ С?абР?те, РєР?С‚Р?С?С?Рµ Р?Рµ Р?С?Р?РµС?С?С?С‚С?С? Рё РїС?икладС?РІР°С?С‚С?С? РїР?С?ле С?РїРёС?РєР° литеС?атС?С?С?.
  Вернуться к списку всех тем форума